Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Idioti rammer reisende

Bussdrifta i Oslo skaper nye overskrifter. Mens passasjerene stues som sild i tønne, står 30 leddbusser parkert på grunn av pengekrangel og korrupsjon.

Konferansen "Sees i morgen" 13. februar

"SEES I MORGEN!" er en kompetansepakke for næringslivet og er forankret i Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse. Opplegget er utviklet i nært samarbeid med partene i arbeidslivet, brukerorganisasjonene, Helsedirektoratet, Direktoratet for Arbeidstilsyn og øvrig fagmiljø.

- Dumper lønningene igjen (dagbladet.no)

Etter Dagbladets avsløringer i fjor lovte Adecco å løfte alle sine ansatte opp på tariffnivå. Nå mener Fagforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund at Adecco har brutt løftet.

- Ingen skam å snu

Over hele landet var det i dag aksjoner og demonstrasjoner mot foreslaget om å innføre EUs vikarbyrådirektiv. I Oslo sto kollektivtransporten i et kvarter for å markere at arbeiderbevegelsen krever at regjeringa bruker reservasjonsretten.

Pågripelser for korrupsjon i Ruter og Volvo

Oslo Sporveiers arbeiderforening mener det er på tide med opprullingen, og har flere ganger advart om at dette kan være omfattende. Guro Slettemark i Transparrency International sier til NrK Østlandssendingen at det kan være en av Norges mest omfattende korrupsjonsskandaler som er under oppseiling.

Fra fravær til nærvær- hvordan man kan redusere fravær i bedriften.

Seksjon helse og sosial inviteer til kurs for medlemmer om sykefravær og nærvær 8. februar

Kurs i rus og psykiske lidelser

Seksjon helse og sosial inviterer til oppfølgingskurs for deltakere som deltok på kurset i 2011 , fredag 24. februar.

Aksjonsdag/fanemarkering mot EUs vikarbyrådirektiv

Det blir arrangert aksjonsdag/fanemarkering mot EUs vikarbyrådirektiv onsdag den 18. januar 2012, oppmøte på Youngstorget kl. 14.00 der det vil bli holdt appeller. Det vil så gå et demonstrasjonstog til Stortinget kl. 14.30

Ny medlemsrekord

Fagforbundet Oslos totale medlemstall var 36 074 medlemmer 2. januar. Av dette er det 23 367 som er yrkesaktive. Det er viktig at alle har et ekstra fokus på å verve. Nestleder Janka Damslora takker l alle tillitsvalgte og medlemmer som gjør en god vervejobb.

Renholderens dag 5 desember 2011.

Fagforbundet Oslo Seksjon samferdsel og teknisk holdt temakveld for renholdere. Hvordan forebygge muskel og skjelettskader, enkel ergonomi.