Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Monica vant jobben tilbake (frifagbevegelse.no)

Arbeidsretten slo i ettermiddag fast, i en enstemmig dom, at avskjeden av Monica Nkechi Okpe er tariffstridig og ugyldig. DHL Supply Chain må betale henne 340 000 kroner i erstatning.

Ny medlemsrekord for Fagforbundet Oslo

Fagforbundet Oslo hadde 29. februar, 36 153 medlemmer. Takk til alle medlemmer og tillitsvalgte som driver et godt rekrutteringsarbeid ute i fagforeningene.

Private barnehageeiere dømt for bedrageri

Et ektepar er i Asker og Bærum tingrett dømt til henholdsvis tre og to og et halvt års fengsel for blant annet grov utroskap og grovt bedrageri knyttet til drift av private barnehager i blant annet Oslo.

Kommunalt barnevern jobber «på kanten»

Arbeidstilsynet har inspisert barnevernet i flere bydeler i Oslo. Gjennomgående finner de at arbeidsbelastningen er høy, og at det skal lite til før tua velter lasset

– Rikshospitalet har ikke kontroll (Nrk Østlandssendingen)

Utstyret forfaller, og de ansatte ved avdelingen for kunstig befruktning mangler tydelige oppgave- og ansvarsfordelinger. Rikshospitalet får refs i ny rapport.

Hva skjer med offentlig pensjon og hva er situasjonen i privat sektor?

Forsvar offentlig pensjon arrangerer konferanse i Trafikanten v/Oslo S mandag 19. mars 2010 kl. 09.00 – 16.00.

Fagforbundet Oslo deltar ikke i 8. marstoget

8. mars skal vi markere og feire den internasjonale kvinnedagen, men i år velger Fagforbundet Oslo å ikke delta i toget , men i stedet oppfordre våre medlemmer til å delta på LOs arrangement og evt andre aktiviteter

Kvinnedagen 2012

Landsorganisasjonen i Norge (LO), avholder arrangement i forbindelse med FNs internasjonale kvinnedag 8. mars 2012, i Samfunnssalen kl 15:00. Fagforbundet Oslo oppfordrer alle som har anledning til å delta

Hele stillinger viktig for likestilling

LOs representantskapsmøte diskuterte og vedtok kravene for årets hovedtariffoppgjør i dag. Stein Guldbrandsen var en av mange på talerstolen. Han foreslo blant annet å skattlegge lederlønningene sterkere, siden oppfordringer og formaninger ikke virker.

Faktafeil fra Aud Kvalbein om private sykehjem

Debattinnlegg i Klassekampen 18. februar hvor Stein Guldbrandsen (bildet) svarer Aud Kvalbein fra KrF som er byråd for eldre i Oslo.