Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Ny aksjonsdag mot vikarbyrådirektivet 21 februar

Det blir ny fanemarkering foran Stortinget 21 februar kl. 14: Kravene er: "Ingen skam å snu" og Ja til faste ansettelser - veto mot EUs "vikarbyrådirektiv."

De ansatte stemte i mot OUS- budsjettet

Styret ved Oslo universitetssykehus (OUS) vedtok fredag 10. februar et budsjett som ikke konkretiserer utgiftskutt. De fem ansatterepresentantene stemte mot, de kan ikke se at det er mulig å løse oppdraget innefor den økonomiske rammen som er lagt til grunn.”

Ingen mennesker er ulovlige

Hvem er de papirløse, menneskene som hovedsaklig har søkt asyl, fått avslag og men av ulike årsaker ikke har reist tilbake til hjemlandet. Fagforbundet Oslos ungdomsforum fikk besøk av to palestinske flyktninger som er blant de papirløse flyktningene; Mohammed Ganam og Dana Mahmoud . Situasjonen i Palestina tok naturligvis stor plass i diskusjonen, men det var først og fremst situasjonen for de papirløse våre ungdommer ville sette fokus på.

Oslo universitetssykshus tapte oppsigelsessak mot paramedic

Oslo universitetssykehus sa opp en paramedic med bakgrunn i en forsinket utrykning på akuttoppdrag. Oslo tingrett kjenner oppsigelsen ugyldig og har i tillegg dømt OUS til å betale erstatning og saksomkostninger.

Studentseminar på Finse:

Fagforbundet Hordaland og Fagforbundet Oslo arrangerer felles student seminar på Finse! I år er datoen 13. -14. mars. Tema i år er:Velferdsstaten i lys av finanskrisen!

To av ti deltidsansatte ønsker større stilling

Ufrivillig deltid er et problem for mange kvinner, skriver Fagbladet. To av ti ønsker seg større stilling. Fafo offentliggjorde rett før jul en rapport som dokumenterer at mange som jobber deltid ønsker seg større stillinger.

Hvordan vi kan skape et bedre arbeidsmiljø på arbeidsplassen

Seksjon samferdsel og teknisk inviterer til HMS- kurs. Målgruppe er alle yrkesgrupper i Fagforbundet som har behov for mer kunnskap om hvordan man kan jobbe med HMS for å forbedre arbeidsmiljøet på arbeidsplassen

Fase 2 kurs

Fagforbundet Oslo inviterer tillitsvalgte til Fase 2 kurs som er et ledd i Fagforbundets tillitsvalgtopplæring.

Advarer mot nytt 2001

KJERNEN: Sosialdemokratiet vinner valg i fagbevegelsen - ikke i sentrum, sier nordiske LO-topper. - Husk katastrofen i 2001, sier Roar Flåthen.

Kommunikasjon som våpen og konflikthåndteringsverktøy,

Høsten 2011 avholdt seksjon samferdsel og teknisk et kurs om hvordan kommunikasjon kan brukes tilknyttet vold og trusler. For Fagforbundet Oslo er det viktig å gi et skoleringstilbud til våre medlemmer på dette området, og lignende kurs har vært avholdt tidligere