Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Avtale med Oslo kommune om utvidede rammer for overtidsarbeid i forbindelse med koronakrisen

KAH og Oslo kommune har blitt enige om å inngå en sentral avtale om utvidede rammer for overtidsarbeid.

Lærlinger i helsefagene er en viktig ressurs som må brukes, men ikke utnyttes

- Lærlinger i helsefaget må ha kompetanse til å utføre oppgavene som de kan bli satt til i en krisesituasjon og forsvarlighet skal komme først, sier Helge Sporsheim som er leder av yrkesseksjon for helse og sosial i Fagforbundet Oslo.

Informasjon til lærlinger og lærekandidater i Oslo

Det vil være en vanskelig tid for lærlinger og lærekandidater fremover. Derfor har Fagforbundet Oslo samlet viktig informasjon for denne gruppen.

Gode signaler fra Oslo kommune

Oslo kommune har ingen planer om å permittere ansatte.

Stengte kontorer hos Fagforbundet Oslo

Fagforbundet Oslo har stengte kontorer i Apotekergata 8 som følge av Koronaviruset. Det vil fortsatt være mulig å få tak i oss på telefon 23 06 46 60 og e-post fkoslo@fagforbundet.no.

Koronaviruset: Dette må du vite som medlem og tillitsvalgt i Fagforbundet

Her er oppdaterte, veiledende råd om hva Fagforbundets organisasjon kan gjøre for å begrense smitte.

Koronaviruset – aktuelle arbeidsrettslige spørsmål

Koronaviruset reiser mange spørsmål. De fleste er regulert i lov- eller avtale, men den nye situasjonen som er oppstått i forbindelse med viruset viser at det også er behov for lovendringer og presiseringe.  LO-advokatene har samlet opp de aller viktigste spørsmålene som reises.

Alle kurs avlyses

Fagforbundet Oslo avlyser alle kurs inntil videre.

Råd om forholdsregler knyttet til Koronaviruset

Her er oppdatert informasjon rundt Koronaviruset og status hos Fagforbundet Oslo.

Sikrer fremtiden til Fagforbundet

Våre tillitsvalgte besøker videregående skoler over hele byen. Målet er å lære ungdom om historien til arbeiderbevegelsen og hva vi kjemper for i dag. Og hvem vet, muligens sitter en fremtidig lederen av Fagforbundet og hører på.