Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Enorm interesse for HMS -kurs

Seksjon samferdsel og teknisk avholdt kurs om HMS - "Et bedre arbeidsmiljø" tirsdag 20. mars 2012. Kurset hadde 108 søkere hvorav 32 fikk plass.

Yrkesfaglig barnehagesatsing

Fagforbundet Oslo har igangsatt et pilotprosjekt for å styrke medlemmenes yrkesfaglige påvirkning i barnehagesektoren.

Byrådet presses til å planlegge 1.000 nye sykehjemsplasser

Onsdag vil bystyrets flertall tvinge Byrådet - mot Byrådspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkepartis stemmer - til å fremme en plan for etablering av 1 000 nye sykehjemsplasser innen 2015.

Kraftig kutt i antall miljøarbeidere ved Oslo universitetssykehus

Senter for rus- og avhengighetsbehandling ved Oslo universitetssykehus står foran kraftige kutt. I løpet av våren skal 50 av 300 årsverk bort, ifølge Fagforbundets klubbleder, Knut Sandli.

Planleggingen av Skeive dager er i gang.

Årets Skeive dager arrangeres fra 22.juni til 01.juli og det blir Pride Park i Spikersuppa. LO skal nå starte planleggingen av vår deltagelse, og medlemmer som vilbidra invitere til planleggingsmøte.

Vikarierende sekretær i Fagforbundet Oslo

Pga. langtids sykdomsfravær i Fagforbundet Oslo, vil Stein Olav Ringen fungere som sekreter fra 12.3.12 og frem til 30.6.12. Stein Olav Ringen kommer fra Sosiale Institusjoners fagforening.

Oslo kommune anmelder mellommann

En møbelrestauratøren er siktet for menneskehandel, mistenkt for å utbytte filippinske sykepleiere han har hentet til Norge.Ifølge nestleder Roger Dehlin i Fagforbundet Oslo er vi fortalt at mannen lovet kvinnene både jobb og inntekt, men tok mesteparten av inntekten selv

Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd. 028 er historie

På ekstraordinære årsmøter 15. mars 2012 vedtok både fagforeningene på Ullevål og Rikshospitalet - Radiumhospitalet å legge seg ned. En interimorganisasjon er etablert inntil ny felles fagforening stiftes innen et halvt år.

Hovedverneombudet i Oslo kommune gjenvalgt

Olaug Hilleren er offisielt gjenoppnevnt som Hovedverneombud i Oslo kommune på S-AMU møte i februar, etter å ha blitt utpekt av arbeidfstagerorganisasjonene. Anders Arum er hennes vara.

Folksomt ungdomsforum

Første forum for ungdomstillitsvalgte etter årsmøtene ble avholdt 9.mars 2012. Ett fantastisk oppmøte av ungdomstillitsvalgte i fagforbundet Oslos fagforeninger