Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Kvinnedagen 2012

Landsorganisasjonen i Norge (LO), avholder arrangement i forbindelse med FNs internasjonale kvinnedag 8. mars 2012, i Samfunnssalen kl 15:00. Fagforbundet Oslo oppfordrer alle som har anledning til å delta

Hele stillinger viktig for likestilling

LOs representantskapsmøte diskuterte og vedtok kravene for årets hovedtariffoppgjør i dag. Stein Guldbrandsen var en av mange på talerstolen. Han foreslo blant annet å skattlegge lederlønningene sterkere, siden oppfordringer og formaninger ikke virker.

Faktafeil fra Aud Kvalbein om private sykehjem

Debattinnlegg i Klassekampen 18. februar hvor Stein Guldbrandsen (bildet) svarer Aud Kvalbein fra KrF som er byråd for eldre i Oslo.

Privat gullgraving i sandkassa

En ny rapport bestilt av Kunnskapsdepartementet anslår at private barnehager tar ut langt mer utbytte enn det som kommer fram i regnskapene, skriver Dagsavisen.

- Varsellampene blinker rødt

I Nyhetsbrev for ansatte ved Oslo universitetssykehus utdyper foretakstillitsvalgt for Fagforbundet, Bjørn Wølstad Knutsen, hvorfor ansatterepresentantene gikk mot budsjettet, i de tillitsvalgtes spalte

Seksjonsledersamling i SKA

Det innkalles til seksjonsledersamling i Seksjon kontor og administrasjon onsdag 29.02.12 kl. 12.30 - 15:35 (lunsj fra kl. 12.00) i Apotekergata 8 - 5. etg.

Ny aksjonsdag mot vikarbyrådirektivet 21 februar

Det blir ny fanemarkering foran Stortinget 21 februar kl. 14: Kravene er: "Ingen skam å snu" og Ja til faste ansettelser - veto mot EUs "vikarbyrådirektiv."

De ansatte stemte i mot OUS- budsjettet

Styret ved Oslo universitetssykehus (OUS) vedtok fredag 10. februar et budsjett som ikke konkretiserer utgiftskutt. De fem ansatterepresentantene stemte mot, de kan ikke se at det er mulig å løse oppdraget innefor den økonomiske rammen som er lagt til grunn.”

Ingen mennesker er ulovlige

Hvem er de papirløse, menneskene som hovedsaklig har søkt asyl, fått avslag og men av ulike årsaker ikke har reist tilbake til hjemlandet. Fagforbundet Oslos ungdomsforum fikk besøk av to palestinske flyktninger som er blant de papirløse flyktningene; Mohammed Ganam og Dana Mahmoud . Situasjonen i Palestina tok naturligvis stor plass i diskusjonen, men det var først og fremst situasjonen for de papirløse våre ungdommer ville sette fokus på.

Oslo universitetssykshus tapte oppsigelsessak mot paramedic

Oslo universitetssykehus sa opp en paramedic med bakgrunn i en forsinket utrykning på akuttoppdrag. Oslo tingrett kjenner oppsigelsen ugyldig og har i tillegg dømt OUS til å betale erstatning og saksomkostninger.