Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Freser mot ny sykehjemskonkurranse

De ansatte på Ammerudlunden sykehjem og Fagforbundet Sykehjemsetatens fagforening er overrasket og rasende over at byrådet i Oslo igjen vil konkurranseutsette sykehjemmet bare et knapt år etter Adecco-skandalen.

Privat profitt på velferd

Den svenske sykehjemsskandalen har vist hvordan det går ut over de eldre når omsorg privatiseres. Likevel vil Oslo-byrådet konkurranseutsette flere sykehjem. Kim-André Åsheim, For velferdsstaten, advarer mot svenske tilstander (Klassekampen).

Varsler Helsetilsynet om Oslo universitetssykehus

– Jeg tolker varselet til helsetilsynet slik at Arbeidstilsynet mener det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet og ukontrollert overtidsbruk kan gå ut over pasientbehandlingen, sier foretakstillitsvalgt for Fagforbundet, Bjørn Wølstad-Knudsen.

OUS må spare 450 millioner neste år

- De ansatte i sykehuset er redde for at dette skal få pasientmessige konsekvenser, for det første. Så har det store konsekvenser for de ansatte, som økt arbeidspress og vanskelige fysiske arbeidsforhold, sier Fagforbundets Bjørn Wølstad Knutsen til VG.

Bystyret vedtok pensjonskutt

Da har bystyrets rikeste vedtatt kutt i de ansattes pensjoner. Fagforbundet Oslo vil som meldt i pressemelding tidligere i dag forfølge dette vedtaket videre.

Carema selger seg ut av Norge

Omsorgsselskapet Carema hopper av driften av sykehjem. I disse dager selger de all sin omsorgsvirksomhet til Unicare helse AS

Et løft for renholdsfaget

15. november avholdt Seksjon samferdsel og teknisk nok et Insta 800 for renholdere. Renholdere bør gjennomgå opplæring på nye kvalitetssystemer, og dette kurset er gratis for Fagforbundet Oslo medlemmer.

Pressemelding: Mindre attraktivt å jobbe i Oslo kommune

Onsdag 14. desember behandler bystyret byrådets forslag som svekker pensjonsvedtektene i Oslo kommune. Forhandlingssammenslutningene i Oslo står samlet i denne saken

Fanemarkering mot vikarbyrådirektivet 5. desember

Det blir arrangert fanemarkering mot EUs vikarbyrådirektiv foran Stortinget den 5. desember 2011, fra kl. 13.00. – Vikarbyrådirektivet er en trussel mot den norske modellen, sier Stein Guldbrandsen, AU-medlem i Fagforbundet.

Demonstrer mot Oslo-budsjettet onsdag 7. desember kl. 14.00 i Rådhusets borggård

Høyre, Venstre og KrF i byråd betyr velferdskutt og konkurranseutsetting. I bydelene rammes barn og eldre av stadige kutt i velferdstilbud. Lokalpolitikerne tvinges til å skjære ned på fritidstilbud for barn og unge, hjemmetjenester og viktige, forebyggende tilbud som for eksempel seniorsentre.