Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

– Vi må våge å ta heltidsvalget (Kilde: Fagbladet)

Både Fagforbundet, Sykepleierforbundet og kommunenes interesseorganisasjon KS er rørende enige: Nå må vi velge heltidskulturen framfor deltid.

Kollektivansatte misfornøyde med organiseringen

Oppsplitting av kollektivtrafikken i Oslo ikke er veien å gå, sier Rune Aasen, leder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening.

Framdrift i tariffoppgjøret i Oslo kommune

Neste møte med Oslo kommune er avtalt torsdag 19. april kl 15.00 hvor arbeidstagerorganisasjonene vil framlegge sine andre kravdokumenter. Oslo kommune vil komme med sitt andre krav/tilbud 24.april kl 09.30

Fornøyd med resultatet i frontfagene (fagbladet.no)

Leder i Fagforbundet, Jan Davidsen, gir sin kollega i Fellesforbundet skryt for resultatet i oppgjøret.

Konferanse: Barn på flukt - til barns beste?

Konferanse på Litteraturhuset i Oslo 4. mai, 09.00 til 15.00. Grasrotengasjement for de rundt 450 lengeværende barna på norske asylmottak. Appell ved Odd Haldgeir Larsen, arbeidsutvalget i Fagforbundet.

Samleside

Her finner du våre krav og kommunens tilbud i tariffoppgjøret i Oslo kommune

Lønnsoppgjør for å sikre kjøpekraft, pensjon og likelønn (Pressemelding Fagforbundet Oslo)

Forhandlingssammenslutningen KAH, som Fagforbundet Oslo er en del av, har overlevert første krav i tariffoppgjøret 2012 til Oslo kommune klokka 12.00 i dag.

Bekymret for boligmangel

Sentralbanksjef Øystein Olsen gikk igjennom den økonomiske situasjonen og framtidsutsiktene under sitt besøk hos Fagforbundet.

Oslo-oppgjøret starter i morgen

Rettferdig fordeling, likelønnspolitikk, heltid/deltid, sosial dumping. Dette vil bli viktige temaer for oss. Vi ønsker også i størst mulig grad å begrense omfanget av lokale forhandlinger, og heller få så mye som mulig inn i en sentral avtale, sier Mari Sanden, til Fagbladet

Fagforbundet Oslo delvis stengt tirsdag 17. og onsdag 18. april

På grunn av personalkonferanse vil sentralbord og inngangsport til Apotekergata 8 være stengt disse to dagene. Den enkleste måten å nå oss på er gjennome-post: fylke_oslo@fagforbundet.no