Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

– Rikshospitalet har ikke kontroll (Nrk Østlandssendingen)

Utstyret forfaller, og de ansatte ved avdelingen for kunstig befruktning mangler tydelige oppgave- og ansvarsfordelinger. Rikshospitalet får refs i ny rapport.

Hva skjer med offentlig pensjon og hva er situasjonen i privat sektor?

Forsvar offentlig pensjon arrangerer konferanse i Trafikanten v/Oslo S mandag 19. mars 2010 kl. 09.00 – 16.00.

Fagforbundet Oslo deltar ikke i 8. marstoget

8. mars skal vi markere og feire den internasjonale kvinnedagen, men i år velger Fagforbundet Oslo å ikke delta i toget , men i stedet oppfordre våre medlemmer til å delta på LOs arrangement og evt andre aktiviteter

Kvinnedagen 2012

Landsorganisasjonen i Norge (LO), avholder arrangement i forbindelse med FNs internasjonale kvinnedag 8. mars 2012, i Samfunnssalen kl 15:00. Fagforbundet Oslo oppfordrer alle som har anledning til å delta

Hele stillinger viktig for likestilling

LOs representantskapsmøte diskuterte og vedtok kravene for årets hovedtariffoppgjør i dag. Stein Guldbrandsen var en av mange på talerstolen. Han foreslo blant annet å skattlegge lederlønningene sterkere, siden oppfordringer og formaninger ikke virker.

Faktafeil fra Aud Kvalbein om private sykehjem

Debattinnlegg i Klassekampen 18. februar hvor Stein Guldbrandsen (bildet) svarer Aud Kvalbein fra KrF som er byråd for eldre i Oslo.

Privat gullgraving i sandkassa

En ny rapport bestilt av Kunnskapsdepartementet anslår at private barnehager tar ut langt mer utbytte enn det som kommer fram i regnskapene, skriver Dagsavisen.

- Varsellampene blinker rødt

I Nyhetsbrev for ansatte ved Oslo universitetssykehus utdyper foretakstillitsvalgt for Fagforbundet, Bjørn Wølstad Knutsen, hvorfor ansatterepresentantene gikk mot budsjettet, i de tillitsvalgtes spalte

Seksjonsledersamling i SKA

Det innkalles til seksjonsledersamling i Seksjon kontor og administrasjon onsdag 29.02.12 kl. 12.30 - 15:35 (lunsj fra kl. 12.00) i Apotekergata 8 - 5. etg.

Ny aksjonsdag mot vikarbyrådirektivet 21 februar

Det blir ny fanemarkering foran Stortinget 21 februar kl. 14: Kravene er: "Ingen skam å snu" og Ja til faste ansettelser - veto mot EUs "vikarbyrådirektiv."