Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Pressemelding: Mindre attraktivt å jobbe i Oslo kommune

Onsdag 14. desember behandler bystyret byrådets forslag som svekker pensjonsvedtektene i Oslo kommune. Forhandlingssammenslutningene i Oslo står samlet i denne saken

Fanemarkering mot vikarbyrådirektivet 5. desember

Det blir arrangert fanemarkering mot EUs vikarbyrådirektiv foran Stortinget den 5. desember 2011, fra kl. 13.00. – Vikarbyrådirektivet er en trussel mot den norske modellen, sier Stein Guldbrandsen, AU-medlem i Fagforbundet.

Demonstrer mot Oslo-budsjettet onsdag 7. desember kl. 14.00 i Rådhusets borggård

Høyre, Venstre og KrF i byråd betyr velferdskutt og konkurranseutsetting. I bydelene rammes barn og eldre av stadige kutt i velferdstilbud. Lokalpolitikerne tvinges til å skjære ned på fritidstilbud for barn og unge, hjemmetjenester og viktige, forebyggende tilbud som for eksempel seniorsentre.

– Må få ekstra penger til å ruste opp Oslo universitetssykehus

– Pålegget fra Arbeidstilsynet er helt umulig å innfri innenfor den økonomiske rammen som Oslo universitetssykehus har. Vi trenger friske penger utenfra for å klare vedlikeholdsetterslepet, sier Fagforbundets foretakstillitsvalgt Bjørn Wølstad-Knudsen.

Fag- svenne- og mesterbrevutdeling

232 nyutdannede fagarbeidere og svenner fikk på høytidelig og tradisjonelt vis utdelt fag- og svennebrev i Oslo rådhus 22. november.

Fakkeltog for fredsprisvinnerne

Lørdag 10. desember tildeles Nobels Fredspris Tawakkol Karman, Leymah, Gbowee og Ellen Johnson Sirleaf. Og i den forbindelse skal det som vanlig arrangeres fakkeltog og det er FOKUS og Norges Fredsråd som er arrangører.

Trikk og bane på anbud: –En krigserklæring

første gang åpner Venstre for å sette trikken og t-banen i Oslo ut på anbud.Oslo Sporveiers Arbeiderforening kaller det en krigserklæring.

Mobiliser til massemønstring mot rasisme på Youngstorget onsdag 30. november kl. 17.00

Fagforbundet oppfordrer fagforeninger og tillitsvalgte til å mobilisere til LO og LO i Oslo sin markering mot rasisme på Youngstorget i tidsrommet kl. 17.00 til 18.00.

Markering for Sjøstrand omsorgssenter!

Klokka 16.00 torsdag 17. november vil beboerne på Sjøstrand Omsorgssenter i Vollen, overlevere helse- og sosialkomitèen de underskriftene de har samlet inn for å bevare hjemmet de har fått, etter et langt og problemfylt liv . Fagforbundet Oslo oppfordrer tillitsvalgte og medlemmer til å møte opp å gi beboerne den støtten de fortjener i Borggården foran Rådhuset.

Forhandlingsutvalget for tariffområde Oslo kommune 2012-2013

Tariffrepresentantskapet satte ned forhandlingsutvalg for kommende tariffperiode når de var samlet i drammen