Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Lønnsoppgjøret i tariffområdet Oslo kommune fortsetter!

Forhandlingssammenslutningen KAH som Fagforbundet Oslo er en del av har overlevert våre tredje krav til Oslo kommune torsdag 26. april.

KAH har mottatt Dok 2 fra Oslo kommune tirsdag 24. april

Frist for forhandlingene er klokka 24.00 natt til 1. mai. Partene har avtalt at arbeidstagerorganisasjonene legger fram sine tredje krav torsdag klokken 09.30, og får tilsvar fra Oslo kommune fredag klokken 13.00

1.mai

1. mai 2012 på Youngstorget Arrangementet på Youngstorget begynner kl. 11.35 med korps, appeller og taler. Demonstrasjonstoget går ut fra Youngstorget kl. 12.45. Hovedparolen for 1. mai-arrangementet i Oslo er: Trygghet i hverdagen – avvis arbeidsgivernes, høyresidas og EUs angrep på våre rettigheter.

Bli med på Fagskolen 2012

Fagskolen er et kurstilbud for tillitsvalgte med blant annet arbeiderbevegelsens historie og aktuelle politiske emner.

KAH konkretiserer kravene til Oslo kommune

Forhandlingssammenslutningen KAH som Fagforbundet Oslo er en del av overlevert torsdag 19. april, våre andre krav i tariffoppgjøret 2012 til Oslo kommune. KAH fremmet en rekke krav i forhold til endring av fellesbestemmelsene innleie av arbeidskraft, sosial dumping, likelønn og retten til hele stillinger og fast ansettelse.

Styrket rettighetene for innleide arbeidstakere

Første del av tariffoppgjøret mellom LO Stat og Spekter (A-delen) er i ferdigforhandlet. Nå venter forhandlinger for helseforetakene og i den enkelte virksomhet.

Krav overlevert til Spekter

LO Stat overleverte kl 10.00 i dag sine generelle krav til arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Fagforbundet representerer om lag 25 000 medlemmer i Spekterområdet. Disse er i hovedsak ansatt i helseforetakene, private helsevirksomheter, kulturinstitusjoner og innen transport.

Besøk på Nobelds fredsinstitutt

LO i Oslo og Akershus sitt flerkullturelle møtsted for kvinner skal onsdag 25. april besøke Nobels fredsinstitutt

Ammerudlunden sykehjem: Anbud unødvendig

SVs bystyremedlem Ivar Johansen dokumenterer gjennom en rapport hvor hårreisende det er at KRF-byråd Aud Kvalbein nok en gang sender Ammerudlunden ut på anbud. Fagforbundet Oslo deler denne oppfatningen

Velferdskonferansen - 21.-22. mai!

Velferdskonferansen 2012 har tittelen "Fordeling - et spørsmål om makt" og vil bli arrangert 21.-22. mai 2012. Årets konferanse blir arrangert på Oslo kongressenter, Folkets hus. I fjor deltok over 500 på konferansen!