Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Brudd i tarifforhandlingene i Oslo kommune

Mandag 30. april brøt KAH (Kommuneansattes Hovedsammenslutning) som Fagforbundet Oslo er en del av, tarifforhandlingene med Oslo kommune. -Det er for stor avstand mellom Oslo kommune og oss på mange områder, og økonomien er uavklart, sier leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden.

Fagforbundet og Sporveien i Oslo enige i lønnsoppgjøret!

Forhandlingene mellom Fellesutvalget i Fagforbundet og Sporveien er nå avsluttet.

KAH leverte sitt fjerde krav til Oslo kommune

Forhandlingssammenslutningen KAH som Fagforbundet Oslo er en del av overleverte våre fjerde krav i tariffoppgjøret 2012 til Oslo kommune, mandag 30. april kl 11.30.

KAH har mottatt Oslo kommunes krav/tilbud nr 3.

Forhandlingene i Oslo fortsetter mandag. I krav 3 avviser Oslo kommune KAHs krav, og fremmer en rekke krav som svekker dagens avtaleverk.

Brudd i tariffoppgjøret i KS

Mens forhandlingene i Oslo kommune fortsetter er det brudd i resten av landet. - Det er ikke grunnlag for å fortsette forhandlingene, sier Jan Davidsen, leder i LO Kommunes forhandlingssammenslutning.

Opprop om vikarbyrådirektibvet

Fagforbundet Oslo har tilsluttet seg et støtteopprop for viktige krav relatert til EUs vikarbyrådirektiv.

De høyreekstremes nye ansikt.

De høyreekstreme har skiftet ham. De har fått et bredere og mer innflytelsesrikt fundament og de organiserer seg internasjonalt.

Det handler om å forsvare demokratiet

«Det var en fascistisk ideologi vi så resultatene av 22. juli. En ideologi med dype historiske røtter. Ikke minst på dette kontinentet»

Innføring i INSTA 800, et verktøy for kvalitet på renhold.

Seksjon Samferdsel og teknisk inviterer til et 2. dagers kurs hvor det må møtes begge dagene for å få utdelt kursbevis.

Folkeskikk og uskikk på jobben

Seksjon helse og sosial har gleden av å invitere til en spennende temadag for alle medlemmer Fagforbundet Oslo.