Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

En seier for fagbevegelsen? (Dagbladet)

«Vikarbyrådirektivet har ikke ført til mindre vikarbruk, stikk i strid med det Hanne Bjurstrøm tidligere har påstått,» skriver Mari Eifring fra Manifest Analyse. Det viser tall fra Storbritannia.

God kjøpekraftsutvikling også for pensjonistene

- Forhandlingsresultatet i pensjonistoppgjøret vil gi også pensjonistene en god kjøpekraftsutvikling i 2012, sier LOs nestleder Tor-Arne Solbakken.

Fare for streik i Oslo kommune

Færre ansatte på Aktivitetsskolen og ingen trafikkbetjenter i gatene, det kan bli noen av konsekvensene hvis det blir streik i Oslo neste uke.

Gjennombrudd for yrkesskadeerstatning

Fagforbundet er glad for at regjeringa foreslår endringer i yrkessykdomsregelverket, slik at det nå blir tilpasset dagens arbeidsliv. Fagforbundet har sammen med LO i mange år arbeidet for å få endret yrkesskadebestemmelsene.

Nytt, billig og kaotisk

I februar overtok Nobina bussrutene i Tromsø. Siden har det vært komplett kaos. I oktober overtar den nordiske bussgiganten rutene på Oslo Vest

– La oss snakke sammen

Gårsdagens seminar om innleie av vikarer i helse- og omsorgssektoren fikk for alvor temperatur da de tillitsvalgte fikk ordet – og fikk svar fra tilhørerbenken der representanter for vikarbyråene satt.

Pressemelding: Disse tas ut i streik i første fase

Det er avtalt at meklingen mellom Oslo kommune og Fagforbundet Oslo har frist onsdag 23. mai klokken 24.00. Dersom partene ikke oppnår enighet vil det bli streik i Oslo kommune fra arbeidsdagens begynnelse torsdag 24. mai 2012.

LOfavør - barne- og ungdomsforsikring

Forsikringen er kåret til Norges beste av forsikringsselskapet NEMI Nordvest januar 2012.

Pressemelding: Venstre svikter i kulturpolitikken

Byrådet skal selge Oslo kino. - Det blir mer privatisering når Venstre blir bundet i byråd, med FrP som støtteparti, enn med FrP i byråd, sier nestleder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin.

Konkurranseutsetting lønner seg ikke

Ruter hevder det lønner seg å konkurranseutsette vedlikehold av trikken. Dette er udokumenterte påstander, viser fersk revisjonsrapport, som avdekker feil i Ruters trikkestrategi.