Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

KAH konkretiserer kravene til Oslo kommune

Forhandlingssammenslutningen KAH som Fagforbundet Oslo er en del av overlevert torsdag 19. april, våre andre krav i tariffoppgjøret 2012 til Oslo kommune. KAH fremmet en rekke krav i forhold til endring av fellesbestemmelsene innleie av arbeidskraft, sosial dumping, likelønn og retten til hele stillinger og fast ansettelse.

Styrket rettighetene for innleide arbeidstakere

Første del av tariffoppgjøret mellom LO Stat og Spekter (A-delen) er i ferdigforhandlet. Nå venter forhandlinger for helseforetakene og i den enkelte virksomhet.

Krav overlevert til Spekter

LO Stat overleverte kl 10.00 i dag sine generelle krav til arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Fagforbundet representerer om lag 25 000 medlemmer i Spekterområdet. Disse er i hovedsak ansatt i helseforetakene, private helsevirksomheter, kulturinstitusjoner og innen transport.

Besøk på Nobelds fredsinstitutt

LO i Oslo og Akershus sitt flerkullturelle møtsted for kvinner skal onsdag 25. april besøke Nobels fredsinstitutt

Ammerudlunden sykehjem: Anbud unødvendig

SVs bystyremedlem Ivar Johansen dokumenterer gjennom en rapport hvor hårreisende det er at KRF-byråd Aud Kvalbein nok en gang sender Ammerudlunden ut på anbud. Fagforbundet Oslo deler denne oppfatningen

Velferdskonferansen - 21.-22. mai!

Velferdskonferansen 2012 har tittelen "Fordeling - et spørsmål om makt" og vil bli arrangert 21.-22. mai 2012. Årets konferanse blir arrangert på Oslo kongressenter, Folkets hus. I fjor deltok over 500 på konferansen!

– Vi må våge å ta heltidsvalget (Kilde: Fagbladet)

Både Fagforbundet, Sykepleierforbundet og kommunenes interesseorganisasjon KS er rørende enige: Nå må vi velge heltidskulturen framfor deltid.

Kollektivansatte misfornøyde med organiseringen

Oppsplitting av kollektivtrafikken i Oslo ikke er veien å gå, sier Rune Aasen, leder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening.

Framdrift i tariffoppgjøret i Oslo kommune

Neste møte med Oslo kommune er avtalt torsdag 19. april kl 15.00 hvor arbeidstagerorganisasjonene vil framlegge sine andre kravdokumenter. Oslo kommune vil komme med sitt andre krav/tilbud 24.april kl 09.30

Fornøyd med resultatet i frontfagene (fagbladet.no)

Leder i Fagforbundet, Jan Davidsen, gir sin kollega i Fellesforbundet skryt for resultatet i oppgjøret.