Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Godt resultat for ansatte innenfor Virke/ HUK-området

Seint i natt kom tariffoppgjøret mellom Fagforbundet og hovedorganisasjonen Virke i mål. - Vi har fått et tilsvarende resultat som i KS og Staten. Dette er vi fornøyde med, spesielt med tanke på sosial dumping. Dette viser seriøsitet, sier forhandlingsleder Kjellfrid Blakstad.

Samling for uføremedlemmer og pensjonisttillitsvalgte.

Pensjonistutvalget avholdt en samling for uføremedlemmer og pensjonisttillitsvalgte 26.april. Pensjonistutvalget er godt fornøyd med samlingen, som viser at det finnes mange aktive uføremedlemmer i organisasjonen og som har et ønske om å delta på aktiviteter som arrangeres.

Barnehagenes dag 31.mai 2012

Torsdag 31.mai feiret Fagforbundet Bjerke barnehagedagene i samarbeid med bydelen.

Med motorsag i Maridalen

Fagforbundet Oslo ved seksjon samferdsel og teknisk arrangerte 23.05. kurset ”Stell og vedlikehold, verneutstyr og arbeidsteknikk ved bruk av motorsag”

Til dyrepleiere og klinikkassistenter i Oslo

Fagforbundet ønsker å ha ett tilbud til dere som er Dyrepleiere og klinikkassistenter i Oslo. Vi har vært på besøk ute på noen dyreklinikker og nå ønsker vi å invitere dere til en temakveld i regi av Fagforbundet Oslo, seksjon samferdsel og teknisk.

Avslutning av streiken i Oslo kommune – YS har frekkhetens nådegave

Frivillig mekling mellom Oslo kommune og de streikende førte til enighet i løpet av natten. Dette førte kun til tekstlige merknader og en klausul vedrørende neste års mellomoppgjør. Denne er nedfelt i alle tariffområder og også tatt inn i vår møtebok. Den legges i sin helhet ut på vår hjemmeside

Fagforbundet Oslo er rystet over at barnehagebarna i Oslo skal anbudsutsettes

I forbindelse med budsjettrevidering 2012, som behandles av bystyret onsdag, ber det borgerlige bystyreflertallet (Høyre, FrP, Venstre og Kr.F) byrådet utrede grunnlaget for mulig salg av kommunale barnehager. Dette kan bli vedtatt i Oslo bystyre neste onsdag.

Forsvarer Oslo-oppgjøret

Fagforbundet i Oslo har sikret et godt oppgjør for medlemmene og en sosial profil med minst 10.750 kroner til alle. Det teller mer enn prosenter, mener nestleder Roger Dehlin i Fagforbundet i Oslo.

Samleside for meklingsresultatet i Oslo

Her finner du sakene som omtaler meklingsresultatet i Oslo kommune.

Feil om resultatet i Oslo kommune

Fagforbundet Oslo ser ikke på vårt meklingsresultat som førende for andre oppgjør.