Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Davidsen sjokkert over Tromsø (klassekampen.no)

Fagbevegelsen og den politiske opposisjonen i Tromsø møtes i kveld til folkemøte om et svært oppsiktsvekkende forslag fra byrådet. Høyre, Frp og Venstre vil ha fullmakt til å konkurranseutsette skoler, barnehager og eldreomsorg uten behandling i kommunestyret.

Fagforbundet Oslo beklager sterkt salget av Oslo kino blir solgt

Et flertall i Oslo bystyre gikk onsdag inn for at kommunens aksjer i Oslo Kino kan selges til en privat eier. Fagforbundet Oslo frykter konsekvensene for Oslos kinotilbud og de ansattes lønns- og arbeidsvilkår.

Profesjonskamp setter pasienters liv i fare

Norsk Sykepleierforbunds profesjonskamp setter pasienters liv i fare, sier nestleder Mette Nord til Fagbladet. – Operasjonskøen hadde vært mindre hvis hjelpepleiere og helsefagarbeidere fikk nødvendig opplæring i stedet for å bli kastet ut av operasjonsstuene.

Uravstemning for tariffområde Oslo kommune

Her finner du uravstemmingsdokumentet for oppgjøret i Oslo kommune. Medlemmene leverer sin stemme til fagforeningskontoret innen kl. 15.00. 21.juni.

Forhandlinger om pleie- og omsorgsoverenskomsten i gang

Fagforbundet leverte 14. juni krav til NHO Service for ansatte som omfattes av pleie- og omsorgsoverenskomsten.

Inspirerende seksjonsledersamling i SKA

Seksjon kontor og administrasjon hadde samling for seksjonslederne i SKA mandag 11. juni hvor de hadde invitert AOF v/May-Britt Christensen, tidligere lærling Tiril S. Bakke til å snakke om arbeidet med lærlinger.

Dyrepleiere og klinikkasistenter har fått tariffavtale

Det ble forhandlingsløsning i tariffoppgjøret mellom NHO Mat og Landsbruk og Fagforbundet for dyrepleiere og klinikkassistenter.

Privatisering gir kke bedre skoler

ManifestAnalyse lanserer rapporten «Fritt fall. Erfaringer fra privatisering og konkurranse i den svenske skolen». Her gjennomgår de 20 års erfaring med privatisering av skolesektoren i Sverige, hvor det er mulig å drive skoler som aksjeselskap og hente ut profitt uten begrensninger.

- Kommunen bør ha ansvaret for gravferdsdriften

Humanetisk forbund deler Fagforbundet Oslos syn om at kirken bør la kommunen ha ansvar for gravferdsdriften i Oslo. Men Islamsk råd er positive til at kirken kan overta ansvaret.

Solgte 52 busser til halv pris

En ekstern gransking av Unibuss har avdekket flere grove økonomiske uregelmessigheter i selskapet. Ifølge busselskapet avdekker rapporten grove tilfeller av økonomisk utroskap.