Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Uttalelse fra Fagforbundet Oslo: Hjelp barna i Moria umiddelbart

Flyktningeleiren Moria på Lesvos i Hellas er et utrygt sted for flyktningebarn som et splittet Europa ikke tar ansvaret for. Barna som lever der mangler tilgang til rent vann, nok mat, skolegang, tilstrekkelig helsehjelp, varme og trygghet.

Viktigere hvem du jobber med enn hva du jobber med

Joar ble vervet på Bodø postkontor for 20 år siden og for seks måneder siden ble han plasstillitsvalgt ved Skullerud distribusjon. Postbudet er aller mest glad i kollegene sine.

Krever økte ubekvemstillegg for ansatte som er berørt av koronakrisen

Fagforbundet og KAH har stilt krav overfor Oslo kommune om økte ubekvemstillegg for ansatte i Oslo kommune som er berørt av koronakrisen. - De ansatte må få den anerkjennelsen de fortjener uansett stillingsstørrelse eller yrkesbakgrunn, sier Per Egil Johansen.

Alltid vært stolt av jobben

Karl Magne og Morten starter arbeidsdagen kl. 21.23 og er ferdig kl. 06.15 dagen etter. Resultatet er rene t-banevogner som skal frakte mennesker med samfunnskritiske funksjoner trygt til jobb. Uten duoen stopper Oslo opp.

Deltid kan øke korona-smitte (sak fra Klassekampen)

– Deltidskrisa kan ha forsterket korona-krisa, sier Mette Nord. Hun får støtte av Jørgen Aanerud som er ungdosmtillitsvalgt i Fagforbundet Pleie og Omsorg, Oslo og som selv er en av de som jobber deltid.

Hjelper de som hjelper

May Randi og Bente bidrar i krisen og rengjør kontorene til hjemmetjenesten daglig. Begge er stolte medlemmer av Fagforbundet Oslo. Vi er enda mer stolte av dem.

Sentrale arbeidstidsavtaler inngått under koronakrisen

Det har blitt inngått en rekke sentrale avtaler på bakgrunn av krisen. Her finnes en oversikt over de forskjellige avtaleområdene med inngåtte avtaler og fremtidige avtaler som drøftes. For nærmere informasjon om avtalenes betydning, ta kontakt med din tillitsvalgt/fagforening. Oppdatert 30.03.20.

Trepartssamarbeid hjelper lærlingene

Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag i Oslo sendte ut over 200 søknader om læreplass til medlemsbedriftene denne uka. Det er ny rekord.

Utekontakten er tilgjengelig for unge tross Korona

Utekontaktene driver forebyggende og oppsøkende arbeid mot ungdom. Det er ikke mindre viktig mens Korona-pandemien gjør at skolen, fritidsaktiviter og andre tilbud holder stengt.

Uten renholderne stopper alt opp

Noen av heltene i krisen er renholderne. De gjør en samfunnskritisk jobb for fellesskapet, men får ikke barnepass. - Det går ikke an, sier renholder Agnieszka Almukhtar.