Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Meklingen i Oslo kommune fortsetter (30.05. kl. 07.00)

Meklingen fortsetter onsdag 30. mai. De medlemmer som er tatt ut i første streikeuttak, møter på jobb, men må holde seg løpende orientert om utviklingen i meklingen gjennom våre informasjonskanaler.

Over 500 tjenestesteder blir berørt av Fagforbundet Oslos streikeuttak

Blir det brudd i meklingen i Oslo kommune har Fagforbundet Oslo varslet plassfratredelse for over 1800 medlemmer.Over 500 tjenestesteder blir berørt av vårt førsteuttak i en eentuell streik

Ny studentbrosjyre

Gjennom medlemskap i Fagforbundet er også studentene med å påvirke vår. Våre studentfora og faggrupper er rådgivende for Fagforbundets studentpolitikk, og tar opp fag- og yrkesspesifikke temaer.

Meklingen i tariffoppgjøret i Oslo kommunehar startet

Meklingen mellom Oslo kommune og Fagforbundet Oslo startet mandag 21. mai, og fortsetter tirsdag den 22. mai. Meklingen har frist onsdag 23. mai klokken 24.00.

Vanlige spørsmål ved streik

Det dukker opp en rekke spørsmål hos medlemmer ved en streik. Her får du svar på noen av de vanligste

Seksjonsledersamling i seksjon kontor og administrasjon

Lærlingers situasjon står på dagsorden når Seksjon kontor og adminstrasjon innkaller til seksjonsledersamling mandag 11. juni

En seier for fagbevegelsen? (Dagbladet)

«Vikarbyrådirektivet har ikke ført til mindre vikarbruk, stikk i strid med det Hanne Bjurstrøm tidligere har påstått,» skriver Mari Eifring fra Manifest Analyse. Det viser tall fra Storbritannia.

God kjøpekraftsutvikling også for pensjonistene

- Forhandlingsresultatet i pensjonistoppgjøret vil gi også pensjonistene en god kjøpekraftsutvikling i 2012, sier LOs nestleder Tor-Arne Solbakken.

Fare for streik i Oslo kommune

Færre ansatte på Aktivitetsskolen og ingen trafikkbetjenter i gatene, det kan bli noen av konsekvensene hvis det blir streik i Oslo neste uke.

Gjennombrudd for yrkesskadeerstatning

Fagforbundet er glad for at regjeringa foreslår endringer i yrkessykdomsregelverket, slik at det nå blir tilpasset dagens arbeidsliv. Fagforbundet har sammen med LO i mange år arbeidet for å få endret yrkesskadebestemmelsene.