Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Åtte nye sykehjem ut på anbud

De borgerlige partiene i Oslo konkurranseutsetter åtte nye kommunale sykehjem. Dermed kan tusen helsearbeidere miste de kommunale jobbene sine, noe fagforeningene mener raserer pensjonene deres.

Storstilt privatisering av kommunale sykehjem i Oslo

Byrådet bestående av H, KrF og V støttet av FrP har pålagt Sykehjemsetaten å komme med forslag til 8 kommunale sykehjem som skal konkurranseutsettes, i tillegg til Ammerudlunden. I dag fikk de ansatte på de to første sykehjemmene, Manglerudhjemmet og Uranienborghjemmet samme beskjed!

Første INSTA 800 kurs over to dager

Seksjon samferdsel og teknisk har flere ganger arrangert Insta 800 - kurs. Insta 800 er et system for å fastsette og bedømme renholdskvalitet. Nok en gang var deltagerne fornøyde.

Møte om Palestina tirsdag 26. juni kl 12:00

Jamal Juma er en av grunnleggerne av Stop the Wall og kommer til Oslo for å ha møter med fagbevegelsen, solidaritetsorganisasjoner og politiske partier.

Politiske partier bør holde seg unna uravstemminger i fagbevegelsen

Fagforbundet Oslos forhandlingsutvalg har enstemmig anbefalt å stemme ja . Fagforbundet Oslo mener det er en utidig innblanding fra Rødt å blande seg inn i en uravstemming i Fagforbundet, basert på en feilaktig framstilling av oppgjøret og av Fagforbundet Oslo. Det er trist at Rødt velger å bruke sine politiske krefter i Oslo på dette.

Menn får erstatning – kvinner får ingenting

Ny forskning viser at når helsefagarbeider Ola og Kari skader nøyaktig samme muskel på jobb, får Ola to til tre ganger så ofte yrkesskadeerstatning som Kari.

«Åtte-til-fire» gjelder fortsatt

Normalarbeidsdagen er under press, men fortsatt er den en sentral institusjon i norsk arbeidsliv, konstaterer et nytt Fafo-notat.

Davidsen sjokkert over Tromsø (klassekampen.no)

Fagbevegelsen og den politiske opposisjonen i Tromsø møtes i kveld til folkemøte om et svært oppsiktsvekkende forslag fra byrådet. Høyre, Frp og Venstre vil ha fullmakt til å konkurranseutsette skoler, barnehager og eldreomsorg uten behandling i kommunestyret.

Fagforbundet Oslo beklager sterkt salget av Oslo kino blir solgt

Et flertall i Oslo bystyre gikk onsdag inn for at kommunens aksjer i Oslo Kino kan selges til en privat eier. Fagforbundet Oslo frykter konsekvensene for Oslos kinotilbud og de ansattes lønns- og arbeidsvilkår.

Profesjonskamp setter pasienters liv i fare

Norsk Sykepleierforbunds profesjonskamp setter pasienters liv i fare, sier nestleder Mette Nord til Fagbladet. – Operasjonskøen hadde vært mindre hvis hjelpepleiere og helsefagarbeidere fikk nødvendig opplæring i stedet for å bli kastet ut av operasjonsstuene.