Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Kommunalkonferansen 19. - 21. september 2012 i Tromsø

Kommunalkonferansen er en viktig møteplass for å møte folk fra både eget forbund, LO og samfunnslivet generelt. For program og påmelding se LO kommune sine sider

- Det er viktig å huske at romfolket er mennesker de og

Libe Rieber-Mohn (Ap) mener debatten rundt romfolket må roe seg, og at folk bør vise mer respekt for andres meninger.

Sykepleierkonferansen 2012

Fagforbundets sykepleierkonferanse i 2012 er lagt til Gardermoen den 12. november. Påmeldingsfristen er satt til 12. oktober 2012.

Ny medlemsrekord

Fagforbundet har 1. juli 328 329 medlemmer. Fagforbundet Oslo har 36 451 medlemmer noe som er en vekst på 23 medlemmer i juni, og totalt 377 medlemmer i 2012.

Én av fem bryter arbeidsmiljøloven

Det er erfaringen LOs sommerpatrulje har gjort første uka på besøk på arbeidsplasser i Oslo og Akershus. Våre ungdomstillitsvalgte er med arbeidsplassbesøkene.

Kurs: Møte med mennesker i krise og sorg

Ansatte i skoler, barnehager, helsepersonell og andre omsorgsyrker kan i arbeidet komme i kontakt med mennesker som er rammet av sorg, ulykke og andre kriser.

Vårhalvårets siste representantskapsmøte

Fagforbundet Oslos siste representantskapsmøte før sommeren fant sted 28. juni med mange saker på dagsorden. Tariffoppgjør, prosjekt Fagforeningsstruktur og en rekke andre organisasjonssaker. Samtidig orienterte Mari Sanden om at nestleder Janka Damslora har bedt seg fritatt fra vervet fra 1. juni og ut fylkesmøteperioden. Hun er nå tilbake i jobb i Sykehjemsetaten.

Fase 2 kurs teoLOgene

Fagforbundet Oslo avholder Fase 2 teoLOgene i uke 36 (3. – 7. september 2012)

Fagdag i Helserett

Seksjon helse- og sosial inviterer saksbehandlere i Oslo kommune og helseforetakene, ansatte i psykiatrien og Helse- og omsorgstjenesten til kurs i helserett 18. september.

Kurs: Terapeutisk konflikthåndtering

Vold på arbeidsplassen er et omfattende arbeidsmiljøproblem. Seksjon helse og sosial inviterer ansatte som jobber med mennesker der de kan komme opp i truende situasjoner til kurs 27. september.