Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Nærmere fagbrev for portørene

Lasse Haugland håper at fagbrev for portører blir innført seinest i løpet av 2014. Saken ligger nå i Utdanningsdirektoratet før den sendes departementet. Deretter skal forslaget ut på høring, blant annet til alle helseforetakene.

Godt fagforeningsarbeid i Tjenestemannsforeningen ved Rådhuset

Torsdag 21. og fredag 22. juni 2012 gjennomførte Tjenestemannsforeningen ved Rådhuset, avd. 195 kurset Organisasjonsmodell, samhandling og planlegging. En svært engasjert gjeng drøftet fag og godt fagforeningsarbeid i solfylte Drøbak.

Hjelp til videreutdanning

Fagforbundet har gode stipendordninger for sine medlemmer. Som medlem kan du få stipend til både grunn-, etter- og videreutdanning og kortere yrkesfaglige kurs.

66.000 nye jobber på et år

Norsk jobbfest: - Dette bekrefter at vi lever på en annen planet. Sysselsettingen har økt i 12 måneder på rad.

Noe er galt med staten Sverige

Når 3 av 4 arbeidsledige må ta opp lån, hver fjerde ungdom er arbeidsledig bør en varsellampe blinke hos myndighetene. Men det ser ikke ut til å bekymre Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt.

Oslo brannkorpsforening er bekymra for sommerbemanning

I sommer har vi hatt tre branner der etaten var avhengig av å sende sms til alle ansatte for å se om noen kunne komme på jobb for å bistå. Er dette sikkert nok spør skriver Olaf Lingjærde, leder av Oslo Brannkorpsforening.,

Useriøse hjemmetjenester

I en ny rapport fra arbeidstilsynet avdekkes flere grove forhold hos hjemmeserviceselskapet CityMaid. Trass i at det flere ganger har vært avdekket uakseptable arbeidsforhold hos selskapet, utfører det hjemmetjenester på vegne av flere kommuner.

God sommer

Fagforbundet Oslo ønsker alle våre medlemmer en fortsatt riktig god sommer. Nettsidene vil bli oppdatert som vanlig fra og med 6. august

Kvinner på tvers 2012

Årets konferanse er 22. og 23. september på Folkets hus i Oslo Tema: Rett til arbeid – lønn å leve for – arbeidstid å leve med.

- Tjener på fremmedfrykt

FISKER: - Høyre bruker romfolket for å vise at de er «tough on crime» for egen snever partipolitisk gevinst, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Klassekampen