Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

– Vi må lære av rapporten fra 22. juli-kommisjonen

- Vi kan dessverre ikke forandre historien, men vi kan lære av både det som fungerte og det som ikke fungerte, sier leder i Fagforbundet Oslo Mari Sanden. – I alt det vonde, gjør det godt å se at kommisjonen verdsetter det i rednings- og oppfølgingsarbeidet våre medlemmer har vært involvert i etter tragedien.

Ungdommen på besøk hos Oslo brannkorpsforening

Fagforbundet Oslos ungdomsutvalg følger opp de ungdomstillitsvalgte i fagforeningene. Nestleder i ungdomsutvalget Tom Lindboe besøkte hovedbrannstasjonen i Oslo ogpå halv annen time opplevde han tre utrykninger.

Fagforbundet Sykehjemsetatens fagforening advarer sterkt mot konkurranseutsetting av Manglerudhjemmet/rustad og Uranienborghjemmet:

Tirsdag 7 august 2012 vedtok byrådskameratene H, KRF og V i byrådsmøte at Manglerudhjemmet/ Rustad og Uranienborghjemmet skal konkurranseutsettes. Fagforbundet Sykehjemsetatens fagforening reagerer på både prosess og avgjørelsen

Nærmere fagbrev for portørene

Lasse Haugland håper at fagbrev for portører blir innført seinest i løpet av 2014. Saken ligger nå i Utdanningsdirektoratet før den sendes departementet. Deretter skal forslaget ut på høring, blant annet til alle helseforetakene.

Godt fagforeningsarbeid i Tjenestemannsforeningen ved Rådhuset

Torsdag 21. og fredag 22. juni 2012 gjennomførte Tjenestemannsforeningen ved Rådhuset, avd. 195 kurset Organisasjonsmodell, samhandling og planlegging. En svært engasjert gjeng drøftet fag og godt fagforeningsarbeid i solfylte Drøbak.

Hjelp til videreutdanning

Fagforbundet har gode stipendordninger for sine medlemmer. Som medlem kan du få stipend til både grunn-, etter- og videreutdanning og kortere yrkesfaglige kurs.

66.000 nye jobber på et år

Norsk jobbfest: - Dette bekrefter at vi lever på en annen planet. Sysselsettingen har økt i 12 måneder på rad.

Noe er galt med staten Sverige

Når 3 av 4 arbeidsledige må ta opp lån, hver fjerde ungdom er arbeidsledig bør en varsellampe blinke hos myndighetene. Men det ser ikke ut til å bekymre Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt.

Oslo brannkorpsforening er bekymra for sommerbemanning

I sommer har vi hatt tre branner der etaten var avhengig av å sende sms til alle ansatte for å se om noen kunne komme på jobb for å bistå. Er dette sikkert nok spør skriver Olaf Lingjærde, leder av Oslo Brannkorpsforening.,

Useriøse hjemmetjenester

I en ny rapport fra arbeidstilsynet avdekkes flere grove forhold hos hjemmeserviceselskapet CityMaid. Trass i at det flere ganger har vært avdekket uakseptable arbeidsforhold hos selskapet, utfører det hjemmetjenester på vegne av flere kommuner.