Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Første INSTA 800 kurs over to dager

Seksjon samferdsel og teknisk har flere ganger arrangert Insta 800 - kurs. Insta 800 er et system for å fastsette og bedømme renholdskvalitet. Nok en gang var deltagerne fornøyde.

Møte om Palestina tirsdag 26. juni kl 12:00

Jamal Juma er en av grunnleggerne av Stop the Wall og kommer til Oslo for å ha møter med fagbevegelsen, solidaritetsorganisasjoner og politiske partier.

Politiske partier bør holde seg unna uravstemminger i fagbevegelsen

Fagforbundet Oslos forhandlingsutvalg har enstemmig anbefalt å stemme ja . Fagforbundet Oslo mener det er en utidig innblanding fra Rødt å blande seg inn i en uravstemming i Fagforbundet, basert på en feilaktig framstilling av oppgjøret og av Fagforbundet Oslo. Det er trist at Rødt velger å bruke sine politiske krefter i Oslo på dette.

Menn får erstatning – kvinner får ingenting

Ny forskning viser at når helsefagarbeider Ola og Kari skader nøyaktig samme muskel på jobb, får Ola to til tre ganger så ofte yrkesskadeerstatning som Kari.

«Åtte-til-fire» gjelder fortsatt

Normalarbeidsdagen er under press, men fortsatt er den en sentral institusjon i norsk arbeidsliv, konstaterer et nytt Fafo-notat.

Davidsen sjokkert over Tromsø (klassekampen.no)

Fagbevegelsen og den politiske opposisjonen i Tromsø møtes i kveld til folkemøte om et svært oppsiktsvekkende forslag fra byrådet. Høyre, Frp og Venstre vil ha fullmakt til å konkurranseutsette skoler, barnehager og eldreomsorg uten behandling i kommunestyret.

Fagforbundet Oslo beklager sterkt salget av Oslo kino blir solgt

Et flertall i Oslo bystyre gikk onsdag inn for at kommunens aksjer i Oslo Kino kan selges til en privat eier. Fagforbundet Oslo frykter konsekvensene for Oslos kinotilbud og de ansattes lønns- og arbeidsvilkår.

Profesjonskamp setter pasienters liv i fare

Norsk Sykepleierforbunds profesjonskamp setter pasienters liv i fare, sier nestleder Mette Nord til Fagbladet. – Operasjonskøen hadde vært mindre hvis hjelpepleiere og helsefagarbeidere fikk nødvendig opplæring i stedet for å bli kastet ut av operasjonsstuene.

Uravstemning for tariffområde Oslo kommune

Her finner du uravstemmingsdokumentet for oppgjøret i Oslo kommune. Medlemmene leverer sin stemme til fagforeningskontoret innen kl. 15.00. 21.juni.

Forhandlinger om pleie- og omsorgsoverenskomsten i gang

Fagforbundet leverte 14. juni krav til NHO Service for ansatte som omfattes av pleie- og omsorgsoverenskomsten.