Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

LO-minnestund på Utøya

Unge LO-tillitsvalgte besøkte lørdag 25.august Utøya for å minnes de som ble drept og skadet under massakren 22. juli 2011.

Fagforbundet krever regulering av omsorgsbransjen

– En pølsefabrikk kan stenges med få timers varsel. Men det er uhørt å behandle pasienter som pølser. Den private institusjonen Parat Omsorg skulle ivareta pasienter på vegne av samfunnet.

Sykehjemsansatte frykter for framtida

Privatisering: Åtte nye sykehjem i Oslo skal legges ut på anbud. De ansatte på Uranienborghjemmet fortviler.

Stort streikemøte - stor streikevilje

Til rungende applaus talte forbundsleder Jan Davidsen til streikende helsearbeidere i Oslo mandag kveld. – Alle medlemmer og alle tariffområder er like viktige for Fagforbundet, og streiken dere gjennomfører angår et helt arbeidsliv, sa han.

Fagforbundet sponser studiestart

I samarbeid med ungdomsutvalgene i Oslo og Akershus sponser Fagforbundet Ungdom studentfestivalen i Oslo, STUDiO 2012.

Fagforbundet Oslo oppfordrer alle til å støtte de streikende i den videre kampen

Fagforbundet Oslo er stolte over våre medlemmer som tar kampen for like lønns- og pensjonsbetingelser for likt arbeid på samme arbeidsplass.

Massiv støtte til de streikende på sykehjemmene

På grunn av storstilt påmelding er kveldens streikemøte flyttet til LO bygget på Youngstorget (Oslo kongressenter). Vi oppfordrer alle til å fortsette å melde seg på for å vise de streikende sin støtte!

Fase 2 kurs

Fagforbundet Oslo inviterer tillitsvalgte til Fase 2 kurs i oktober

-Privatisering og helsevesenet er ikke forenlige

Internasjonale eksperter advarer Norge mot å privatisere helsevesenet. De mener helsepleie til befolkningen ikke fungerer etter de samme prinsippene som et marked, og da vil markedskreftene vinne.

Hele Fagforbundet er i streik

Fagforbundets forbundsstyre har vært samlet i to dager til møte. I dag, fredag, var alle utstyrt med røde bånd for å markere støtte til de streikende helsearbeiderene i private, kommersielle sykehjem.