Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Stort streikemøte - stor streikevilje

Til rungende applaus talte forbundsleder Jan Davidsen til streikende helsearbeidere i Oslo mandag kveld. – Alle medlemmer og alle tariffområder er like viktige for Fagforbundet, og streiken dere gjennomfører angår et helt arbeidsliv, sa han.

Fagforbundet sponser studiestart

I samarbeid med ungdomsutvalgene i Oslo og Akershus sponser Fagforbundet Ungdom studentfestivalen i Oslo, STUDiO 2012.

Fagforbundet Oslo oppfordrer alle til å støtte de streikende i den videre kampen

Fagforbundet Oslo er stolte over våre medlemmer som tar kampen for like lønns- og pensjonsbetingelser for likt arbeid på samme arbeidsplass.

Massiv støtte til de streikende på sykehjemmene

På grunn av storstilt påmelding er kveldens streikemøte flyttet til LO bygget på Youngstorget (Oslo kongressenter). Vi oppfordrer alle til å fortsette å melde seg på for å vise de streikende sin støtte!

Fase 2 kurs

Fagforbundet Oslo inviterer tillitsvalgte til Fase 2 kurs i oktober

-Privatisering og helsevesenet er ikke forenlige

Internasjonale eksperter advarer Norge mot å privatisere helsevesenet. De mener helsepleie til befolkningen ikke fungerer etter de samme prinsippene som et marked, og da vil markedskreftene vinne.

Hele Fagforbundet er i streik

Fagforbundets forbundsstyre har vært samlet i to dager til møte. I dag, fredag, var alle utstyrt med røde bånd for å markere støtte til de streikende helsearbeiderene i private, kommersielle sykehjem.

– Vi håper det blir noe av dette

De streikende pleierne ved Oppsalhjemmet i er bekymret for pensjonen sin, og håper streiken ved de private sykehjemmene gjør at Fagforbundet får gjennomslag for pensjonskravet sitt.

Lettvinte påstander om pensjon fra NHO-service

NHO-service har beskyldt Fagforbundet for å bløffe om pensjon i private sykehjem. Sannheten er at vi tok for lite i. Svært mange ansatte i disse sykehjemmene får ikke gå av med pensjon ved 62 år i det hele tatt, de tjener rett og slett for dårlig.

Vi markerer støtte til de streikende – Rødt-bånd aksjonsdag fredag 24. august

Alle medlemmene i Fagforbundet oppfordres til å vise sin støtte til de streikende sykehjemsansatte i Oslo og Akershus. De kjemper en kamp som er viktig for oss alle.