Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Noe er galt med staten Sverige

Når 3 av 4 arbeidsledige må ta opp lån, hver fjerde ungdom er arbeidsledig bør en varsellampe blinke hos myndighetene. Men det ser ikke ut til å bekymre Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt.

Oslo brannkorpsforening er bekymra for sommerbemanning

I sommer har vi hatt tre branner der etaten var avhengig av å sende sms til alle ansatte for å se om noen kunne komme på jobb for å bistå. Er dette sikkert nok spør skriver Olaf Lingjærde, leder av Oslo Brannkorpsforening.,

Useriøse hjemmetjenester

I en ny rapport fra arbeidstilsynet avdekkes flere grove forhold hos hjemmeserviceselskapet CityMaid. Trass i at det flere ganger har vært avdekket uakseptable arbeidsforhold hos selskapet, utfører det hjemmetjenester på vegne av flere kommuner.

God sommer

Fagforbundet Oslo ønsker alle våre medlemmer en fortsatt riktig god sommer. Nettsidene vil bli oppdatert som vanlig fra og med 6. august

Kvinner på tvers 2012

Årets konferanse er 22. og 23. september på Folkets hus i Oslo Tema: Rett til arbeid – lønn å leve for – arbeidstid å leve med.

- Tjener på fremmedfrykt

FISKER: - Høyre bruker romfolket for å vise at de er «tough on crime» for egen snever partipolitisk gevinst, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Klassekampen

Kommunalkonferansen 19. - 21. september 2012 i Tromsø

Kommunalkonferansen er en viktig møteplass for å møte folk fra både eget forbund, LO og samfunnslivet generelt. For program og påmelding se LO kommune sine sider

- Det er viktig å huske at romfolket er mennesker de og

Libe Rieber-Mohn (Ap) mener debatten rundt romfolket må roe seg, og at folk bør vise mer respekt for andres meninger.

Sykepleierkonferansen 2012

Fagforbundets sykepleierkonferanse i 2012 er lagt til Gardermoen den 12. november. Påmeldingsfristen er satt til 12. oktober 2012.

Ny medlemsrekord

Fagforbundet har 1. juli 328 329 medlemmer. Fagforbundet Oslo har 36 451 medlemmer noe som er en vekst på 23 medlemmer i juni, og totalt 377 medlemmer i 2012.