Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Streiker mot hele NHO

Samlet: NHO kan nekte å godkjenne tariffavtalen, dersom Fagforbundet vinner fram i streiken ved de private sykehjemmene. - NHO ber om skikkelig bråk, sier LO-leder Roar Flåthen.

Kurs i rus og psykiske lidelser Del 2.

Seksjon helse og sosial inviterer til oppfølgingskurs 8. november. Deltagere som har deltatt på Del 1 med hovedfokus på rus vil bli prioritert.

Fornemt besøk på Stortinget

Stortingsrepresentant Truls Wickholm fikk besøk av endel av Fagforbundets streikevakter etter at han inviterte dem til Stortinget. Fagforbundet setter pris på støtten vi har fått av de rød-grønne partiene

Fagforbundet Oslo varsler sympatistreik i Oslo kommune

Fagforbundet varslet i dag Oslo kommune om sympatistreik i kommunen og dens virksomheter i forbindelse med den pågående konflikten med NHO Service om Pleie- og omsorgsoverenskomsten.

Politisk støttemarkering mot sosial dumping fredag 7. september, fra kl. 11.00 til 11.15.

Fagforbundet i KTP A/S gjennomfører fredag 7. Sept. 2012 politisk støttemarkering mot sosial dumping i helsesektoren.

Streiken på sykehjemmene, mer enn viktig

Streiken i private sykehjem er prinsipielt viktig,fordi det dreier seg om kampen mot tariffhopping, skriver kommentator Torgny Hasås på Fri Fagbevegelse.

Deltid skremmer elever

Jo lengre helsefagelevene er i utdanning, jo mindre lyst får de på yrket, viser en ny undersøkelse.

– Bydelene må få etablere egne tilbud

– I stedet for å bli tvunget til å kjøpe tjeneste fra private, må bydelene i Oslo få mulighet til å etablere egne tilbud når de mener det er best for pasientene, sier Libe Rieber-Mohn i Oslo Ap.

Fagforbundet bekymret for barnehagesituasjonen i Oslo

LO i Oslo var sammen med foreldre fra ”Nei til kutt i barnehagene i bydel Østensjø – foreldreaksjonen”, med å arrangere et møte om situasjonen for barnehagene i Oslo. Fagforbundet var invitert til å si noe om utfordringer for de ansatte og om budsjett situasjonen.Hovedhensikten med møtet skulle også være å bygge nettverk mellom foreldre i barnehager på tvers av bydeler og mellom foreldre og ansatte.

Støtte til sykehjemsstreiken

De streikende sykehjemsansatte i Fagforbundet får stadig nye støtteerklæringer. En samlet fagbevegelse, og politiske partier og støtte fra beboere og pårørende holder streikeviljen opp.