Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

- Pensjon er et rettferdig tariffkrav

- Å påstå at vi driver en politisk sverteaksjon og en streik med skjult agenda er usaklig, sier Jan Davidsen. Pensjonskrav hører helt naturlig hjemme i tarifforhandlinger.

Sympatistreiker med ansatte på sykehjem

Fredag formiddag stanset Oslotrikken og T-banen i sympati med de sykehjemsansatte som streiker.

Støtter streiken

Fagforbundet streiker for skikkelige pensjonsvilkår for ansatte ved kommersielle sykehjem. Torsdag besøkte SVs Snorre Valen, sammen med representanter fra SU, streikevaktene ved Paulus sykehjem i Oslo for å vise støtte til Fagforbundets krav.

Streiker mot hele NHO

Samlet: NHO kan nekte å godkjenne tariffavtalen, dersom Fagforbundet vinner fram i streiken ved de private sykehjemmene. - NHO ber om skikkelig bråk, sier LO-leder Roar Flåthen.

Kurs i rus og psykiske lidelser Del 2.

Seksjon helse og sosial inviterer til oppfølgingskurs 8. november. Deltagere som har deltatt på Del 1 med hovedfokus på rus vil bli prioritert.

Fornemt besøk på Stortinget

Stortingsrepresentant Truls Wickholm fikk besøk av endel av Fagforbundets streikevakter etter at han inviterte dem til Stortinget. Fagforbundet setter pris på støtten vi har fått av de rød-grønne partiene

Fagforbundet Oslo varsler sympatistreik i Oslo kommune

Fagforbundet varslet i dag Oslo kommune om sympatistreik i kommunen og dens virksomheter i forbindelse med den pågående konflikten med NHO Service om Pleie- og omsorgsoverenskomsten.

Politisk støttemarkering mot sosial dumping fredag 7. september, fra kl. 11.00 til 11.15.

Fagforbundet i KTP A/S gjennomfører fredag 7. Sept. 2012 politisk støttemarkering mot sosial dumping i helsesektoren.

Streiken på sykehjemmene, mer enn viktig

Streiken i private sykehjem er prinsipielt viktig,fordi det dreier seg om kampen mot tariffhopping, skriver kommentator Torgny Hasås på Fri Fagbevegelse.

Deltid skremmer elever

Jo lengre helsefagelevene er i utdanning, jo mindre lyst får de på yrket, viser en ny undersøkelse.