Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Bestemor solgt igjen - og igjen

Hvor er valgfriheten når du velger en sykehjemsleverandør, for så å bli videresolgt til en annen? Forkjemperne for konkurranseutsetting av sykehjem argumenterer med valgfrihet. Men når brukere velger en leverandør og kommunen inngår avtaler med et selskap, som så selges eller omdannes til et annet selskap - hvor reell er valgfriheten da?

Fagforbundet ønsker å trekke arbeidslivsspørsmål ut av EØS-avtalen

Landsstyret i LOs største forbund - Fagforbundet - fattet vedtaket på sitt møte torsdag. EL & IT Forbundet samt Postkom har tidligere gjort det samme.

Palestinerne lider

– Den palestinske økonomien ligger i ruiner, og regjeringen må innføre strenge og upopulære tiltak. Sånt blir det reaksjoner av, for palestinerne lider. De synes de har fått nok, sa LOs nestleder, Gerd Kristiansen, på solidaritetskonferansen for Palestina i formiddag.

Vurderer å selge kommunale barnehager i Oslo

30, oktober kommer rapporten som byrådet har bestilt før de avgjør om de skal selge kommunale barnehager.

De eldre er taperne - Oslo trenger et eldreløft

Byrådets budsjett for 2013 mangler den nødvendige satsingen på eldre. Byrådets kutt i bydelsøkonomien, dyrere sykehjemspriser og innføring av Samhandlingsreformen vil gi bydelene og eldreomsorgen store utfordringer.

LO ønsker velkommen til Kvinner kan kurs

Torsdag 18. og fredag 19. oktober inviterer LO til Kvinner Kan-kurs på Folkets Hus i Oslo. Kurset arrangeres i samarbeid med Norsk Folkehjelp og skal gi kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn inspirasjon til å bli aktive og engasjerte deltakere i samfunns- og organisasjonsliv.

Delta iLOs medlemsdebatt – du kan svare allerede nå

Hva mener du skal være LOs viktigste krav til politikerne? Delta i medlemsdebatten foran LO-kongressen og stortingsvalget i 2013.

Besøk fra Russland

I perioden 15. - 21. september hadde Fagforbundet Oslo besøk av 17 tillitsvalgte fra vårt søsterforbund i Moskva.

Velkommen til bibliotekskonferanse

Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Østfold, Oslo og Akershus inviterer alle bibliotekansatte til bibliotekkonferanse i Oslo 6. november kl. 09.00-16.00.

Velkommen til flerkulturelt møtested for kvinner

Tirsdag 25. september l 17.00 –19.00 kommer TV aksjonen 2012, og innlederpå LOs distriktskontor i Hammersborggate 9.