Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Forslag til ny fagforeningstruktur ble vedtatt

Representantskapsmøte i Fagforbundet Oslo vedtok 10. oktober en ny fagforeningsstruktur med klart flertall.

Oslo budsjettet: Brutal linje fra det nye byrådet

Fagforbundet Oslo har nå sett nærmere på Oslo- budsjettet 2013, og mener dette er det mest dramatiske budsjettet vi har sett hittil fra et borgerlig byråd.

Dette er statsbudsjettet for Oslo og Akershus

Flere politifolk i gatene, dobbeltspor mellom Oslo og Ski og flere studieplasser er noen av de lokale konsekvensene for Oslo og Akershus.

Statsbudsjettet: Godt grunnlag for videreutvikling av rødgrønn politikk

Pressemelding: Første reaksjon fra Fagforbundet på statsbudsjettet for 2013.

Innføring i INSTA 800, et verktøy for kvalitet på renhold.

Seksjon Samferdsel og teknisk i Fagforbundet Oslo inviterer til kurs for renholdere, renholdsledere, tillitsvalgte i INSTA 800

- Framtidsretta forslag om ny organisering

Fagforbundet Oslos representantskap skal behandle framtidig organisering av fagforeningene den 10. oktober. I forslaget som er lagt fram foreslås det mer robuste og faglig orienterte fagforeninger. Når det gjelder endelig beslutning om nedleggelse og eventuell sammenslåing av fagforeninger, er det medlemmene i de respektive fagforeninger som behandler dette i sine årsmøter før hele saken sendes til forbundsstyret.

LO krever ny boligpolitikk

- Både sentrale og lokale politikerne har feilet innen boligpolitikken, fastslår LO-sekretær Kristian Tangen. LO krever storstilt utbygging.

Frokostmøte med menneskebibliotek

Fagforbundet Oslo inviterer til frokostmøte med Menneskebibliotek fredag 16. november fra kl 08.30 - 10.30.

Vellykket konferanse for pensjonisttillitsvalgte i Fagforbundet Oslo.

Den årlige konferansen for pensjonisttillitsvalgte i Fagforbundet Oslo gikk av stabelen 20.-21. september, tradisjonen tro var vi på Hotell Hadeland.

Private vinner 8 av 10 sykehjemsanbud

Kommersielle selskaper er vinnerne når sykehjem settes ut på anbud. Kun i fem tilfeller har et kommunalt tilbud vunnet kontrakten.