Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

I dyp sorg over budskapet om LO-lederens død

- Vi er fylt med sorg og vantro over meldingen om at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen døde brått i dag, tirsdag 9. mars. Hans Kristian Gabrielsen var en engasjert og høyt respektert leder, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Medlemmene sa ja i NHO 481

Uravstemninga blant ansatte i private helseinstitusjoner er over og med et ja-flertall så er en ny tariffavtale på plass. - Vi fikk et historisk resultat og vi er glad for at medlemmene synes det samme, sier AU-medlem i Fagforbundet, Anne Green Nilsen.

Kvinnedominerte yrker er samfunnets bærebjelker – lønnsløft nå!

Markeringa av den internasjonale kvinnedagen i Oslo vil i år preges av pandemien. Det tradisjonelle arrangementet på Youngstorget er satt på vent og det blir heller markeringer på digitale arenaer. Vi er kun noen dager unna årsdagen da pandemien gjorde hverdagen til en helt annen over natta. Årets hovedparole er treffende i anledningen, «Kvinnedominerte yrker er samfunnets bærebjelker – lønnsløft nå!»

Velkommen til digitalt 8. mars-arrangementet i Oslo

Årets hovedparole er: Kvinnedominerte yrker er samfunnets bærebjelker – lønnsløft nå! Bli med på digital 8. mars markering.

- For stort å si nei til nestledervervet

Sores Yuzer ble valgt til ny nestleder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening i en alder av 29 år. Han har store planer for fagforeninga.

Alle må tenke nytt om heltid

Fagforbundet Oslo skal forsterke arbeidet med heltid. – For å skape en heltidskultur i Oslo kommune må vi ha mer kunnskap og alle må tenke nytt. Vi skal være en del av løsningen sier Stein Olav Ringen.

Et langt liv i fagbevegelsen: Rune Aasen

En æra i Oslo Sporveiers Arbeiderforening er over. Fagforbundet Oslo gratulerer Rune Aasen med et langt liv i fagbevegelsen som har ledet til politiske gjennomslag for medlemmene.

Streiken i private helsetilbud er over

Det ble enighet i meklinga mellom NHO og Fagforbundet fredag kveld. Streiken som har vart i 30 dager er over.

Tvungen mekling i helsestreiken

Partene i streiken i private helsevirksomheter møter fredag 19.2 til ordinær tvungen mekling. Det er 30 dager siden det ble konflikt, og Fagforbundet møter NHO hos mekler - Vi er opprørt over klimaet NHO har skapt, men er innstilt på en konstruktiv mekling, sier forhandlingsleder i Fagforbundet, Tone Faugli.

Vervet 11 ganger mer enn målet i 2020

Klubben i Utdanningsetaten har vervet, vervet og vervet i hele 2020. Det har gitt resultater og Fagforbundet Oslo takker alle de tillitsvalgte for en formidabel innsats.