Et langt liv i fagbevegelsen: Rune Aasen - Fagforbundet

Et langt liv i fagbevegelsen: Rune Aasen

runeaasenfra2018.jpg

En æra i Oslo Sporveiers Arbeiderforening er over. Fagforbundet Oslo gratulerer Rune Aasen med et langt liv i fagbevegelsen som har ledet til politiske gjennomslag for medlemmene.

Fakta

Navn: Rune Aasen.

Alder: 67.

Bosted: Kolbotn.

Status: Gift.

Yrke: Maskinmontør.

Hobbyer: Fiske og fagforeningsarbeid.

Verv: Tidligere leder av Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA), nestleder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA), plasstillitsvalgt på verkstedet på Ryen og i klubbstyret. Rune fikk sitt første tillitsverv på 1970-tallet.

Engasjementet førte til verv

Rune Aasen har vært en bauta i Oslo Sporveiers Arbeiderforening i to tiår. Nylig gikk han av som leder og om noen måneder blir han pensjonist. Vi tok en prat med den alltid engasjerte fagforeningsmannen.

Hvordan ble du tillitsvalgt og hva husker du aller best?

- Jeg ble tillitsvalgt fordi jeg mente mye på klubbmøter og var aktiv. Etter hvert ble jeg spurt om å ta på meg verv, sier Rune Aasen.

- Når vi fikk tilbake navnet Sporveien husker jeg veldig godt. Det var en gledens dag for alle sammen. Sammenslåingen av fagforeningene i Sporveien hvor vi fikk god hjelp av Fagforbundet husker jeg også godt. Det var harde debatter, men det styrket oss.

- En skandale jeg husker godt var Unibuss-skandalen. En stor korrupsjonsak hvor lederen av Unibuss fikk lang straff.

Drift i egenregi den største politiske seieren

Hva er de største politiske seire?

- Den største seieren er nok at vi klarte å stå imot Høyre og Frp som ville konkurranseutsatte Sporveien. Vi har mange medlemmer og høy organisasjonsgrad, og vi klarte å vinne over høyresiden i en tid hvor Frp hadde samferdselsbyråden. Det er jeg jævla stolt av, sier Aasen. 

- At Sporveien driver i egenregi er den største seieren. Vi går i motsatt retning av jernbanen og det tror jeg alle forstår er bra for våre medlemmer.

Liker du deg best på møter eller blant medlemmene?

- Ja, takk begge deler Jeg har alltid hatt en ønske om å være mer ute blant medlemmene. Det er der grunnlaget og fagkompetansen ligger som er viktig når du tar avgjørelser.

Har du noen råd til nye tillitsvalgte?

- Det som er kjempeviktig er å fortsette det arbeidet vi mener du må ha med de politiske partiene. Kjempeviktig at vi jobber for det rødgrønne byråd som styrer i dag. Tillitsvalgte må ha god og tett dialog med de politiske partiene som kan gjøre hverdagen til medlemmene bedre. Uten politisk jobbing hadde ikke Sporveien klart seg, sier Rune Aasen.

- I tillegg bidra til at trepartssamarbeid fortsetter i Sporveien og alle andre steder.

Sporveien drifter meget godt i egenregi.
Sporveien drifter meget godt i egenregi.

OSA er i gode hender

En person du vil trekke frem som har betyd mye for deg?

- Stein Gulbrandsen dro meg inn som nestleder i fagforeninga. Vi var to forskjellige typer. Jeg litt spontan og han litt tenkende. Jeg husker at han var veldig kunnskapsrik. Stein har alltid vært en støttespiller for meg. Jeg setter stor pris på han.

- Jeg må også nevne Mari Sanden. Jeg har sittet mange år i regionstyret og Mari synes jeg var litt hissig akkuart som meg, og vi hadde noen runder, men hun synes jeg var veldig ålreit, sier Rune Aasen.

Er OSA i gode hender?

- Ja!. Jeg mener det. Ola Floberg har vært nestleder under meg og vi har hatt et godt samarbeid. Med Ola Floberg, Sores Yuzer og Raymond Lorentzen går dette meget bra. Det er jeg trygg på. 

Noe mer på hjerte?

- Ja. Vi er helt avhengig av en stor organisasjonsgrad og verve nye medlemmer.

Alle som har møtt Rune Aasen vet at han er over middels opptatt av Ruter. Slik beskrev den tidligere fagforeningslederen Ruter med seks ord: Pengesluk, byråkratisk og frelst på droner. 

 

Fagforbundet Oslo takker Runa Aasen for et langt liv i fagbevegelsen! Han er et forbilde for mange. 

Rune Aasen ønsker den nye lederen, Ola Floberg, lykke til
Rune Aasen ønsker den nye lederen, Ola Floberg, lykke til