Fanemarkering – Vi krever lik lønn for likt arbeid - Fagforbundet

Fanemarkering – Vi krever lik lønn for likt arbeid

283989.jpg

Mandag 15. februar kl. 12.00 er det fanemarkering utenfor kontorene til NHO på Majorstua. Vi støtter de streikende som kjemper for lik lønn for likt arbeid.

Tid: Mandag 15. februar fra kl. 12.00-13.00.

Adresse: Middelthunsgate 27 ved Majorstua

Streiken i private helse- og omsorgsvirksomheter organisert i NHO Service og Handel startet 19.januar. Hovedutfordringen i dette tariffområdet er at mange som jobber der har svært lav lønn. Vi krever at medlemmene skal få lønn som er sammenliknbar med tilsvarende yrker i offentlig sektor. NHO har ikke ønsket å diskutere Fagforbundets foreslåtte løsning, og det er respektløst overfor de som er rammet av streiken.

Det blir appeller fra Fagforbundet Oslo, Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo og LO i Oslo med flere.

Fagforbundet Oslo ønsker velkommen til alle faner som kan delta, men begrenset antall personer. Meld derfor fra til anna.elisabeth.uran@fagforbundet.no om hvem som deltar.

Send også støtteuttalelser til de streikende til siri.folleras@fagforbundet061.no.

 

Mer om streiken.