Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Unngikk storstreik: LO utjevner forskjellene

Det blir ikke streik mellom LO og NHO. - LO tar ansvar og sikrer god lønnsvekst for de lavest lønte, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

En klar forventning om reallønnsvekst

Fagforbundet Oslo forventer en reallønnsvekst i mellomoppgjøret som førstkommende fredag går til mekling. - Hvis ikke er vi klare til streik fra søndag sier tillitsvalgt Marit Sauge fra Oslo Sporveiers Arbeiderforening.

Påskequiz

Bli med på Fagforbundet Oslo sin påskequiz. Vi deler ut gavekort fra morgenlevering.no til en verdi av 300 kroner til ti heldige vinnere.

Samlet for å planlegge fremtiden

En ny periode for ungdomsutvalgene i Fagforbundet Oslo er i gang. Alle er enige om at i 2021 må det jobbes annerledes enn før.

- Ansatte i barnehager, skoler og aktivitetsskolene må sikres et godt smittevern

De siste dagene har frustrasjon fra ansatte i barnehager, skoler og aktivitetsskolene over mangelfullt smittevern blitt synlig. Det rapporteres om brudd på smittevernregler, høyt sykefravær og uforsvarlig vikarbruk. -Vår soleklare melding til politikere og barnehageeiere er at barnehageansatte må sikres et godt smittevern, uttaler Vidar Evje.

Disse ble valgt på regionsmøte

Hvem ble valgt på regionsmøte? Vi gir deg alle svarene og gratulerer alle sammen. Dette er et sterkt lag som skal kjempe for våre medlemmer de neste to årene.

Uttalelse fra regionsmøte: Regjeringa svikter arbeidsfolk under korona-krisa

Covid-19-pandemien er både en helsekrise og krise for arbeidslivet. Tiltakene for å begrense smitte rammer befolkningen skjevt. Dessverre ser vi at regjeringa ikke gjør nok for å skjerme virksomheter og arbeidstakere som har betalt prisen for nedstengingen.

Uttalelse fra regionsmøte: Oslo Universitetssykehus må bygges for framtida

Fagforbundet Oslo mener Ullevåltomten er den mest egnede tomten å bygge nytt sykehus på. Denne tomten har plass til de funksjoner Oslo Universitetssykehus må samlokalisere. Men ikke minst er det viktig å påpeke at den har tilstrekkelig areal til å dekke fremtidige behov for sykehustjenester i Oslo.

Uttalelse fra regionsmøte: Et samfunn og et arbeidsmiljø fritt for diskriminering

Fagforbundet Oslo skal jobbe for å bekjempe alle politiske ideer som bidrar til å splitte arbeiderklassen gjennom å sette folk opp mot hverandre på bakgrunn av hudfarge, religion eller seksuell orientering.