Kontaktinformasjon Fagforbundet Kultur og Fagforbundet Private Ikke-kommersielle virksomheter - Fagforbundet

Kontaktinformasjon Fagforbundet Kultur og Fagforbundet Private Ikke-kommersielle virksomheter

Her finner du kontaktinformasjon for leder, nestleder og hovedtillitsvalgte i interimsperioden for Fagforbundet Kultur og Fagforbundet Private Ikke-kommersielle virksomheter

Private Ikke-kommersielle virksomheter

     

Leder

Svendsen Unni

fagforbundet@privatevirksomheter.no

41209995/ 47255085

Nestleder

Rudolfsen Siv Aina Dahl

oerudolf@online.no

92819060

Norges Blindeforbund

Forberg Jane K.

jane.forberg@blindeforbundet.no

90953540

Kultur

     

Leder

Andersen Per Georg

okf.fagforbund@oslokino.no

99167404

Nestleder

Sørensen Ragnhild Helene Wennevold

f487@f487.no

40216621/ 90837473

Oslo Kino

Andersen Per Georg

 

99167404

Kulturetaten

Sørensen Ragnhild Helene Wennevold

f487@f487.no

40216621/ 90837473

Bib.lsentralen

Abrahamsen Hanne

haa@bibsent.no

 47883102

Munchmuseet

Adelgren Tor-Bjørn

tor-bjorn.adelgren@mum.oslo.kommune.no

90532403