Samling for alle seksjonstillitsvalgte i Fagforbundet Oslo 29. november 2012 - Fagforbundet

Samling for alle seksjonstillitsvalgte i Fagforbundet Oslo 29. november 2012

Seksjonssamling Fagforbundet Oslo

Seksjonssamling på Linne hotell ble en fin dag med mye god informasjon, mange gode diskusjoner blant deltagerne preget dagen.

På samlingen hadde vi fått fint besøk av Randi Helle og Steffen Moen samt at seksjonslederne på fylket hadde ansvar for å gjøre dagen bra.

Med slikt fint besøk var alt det faglige sikret, og vi fikk mye god informasjon om hva yrkesfaglig, yrkespolitikk og fagforeningsstrukturen sto for.

Seksjonslederne fra fagforeningene ble delt inn i grupper for å besvarelse av gruppe oppgaver - tilbakemeldingene fra gruppene tok vi i plenum.

Arrangementet var en stor suksess og vi ser frem til neste arrangement i seksjonenes regi!