Vil gi deltidsansatte full stilling - Fagforbundet

Vil gi deltidsansatte full stilling

  • Arbeidsminister Anniken Huitfeldt
    Arbeidsminister Anniken Huitfeldt Arbeidsminister Anniken Huitfeldt foreslår at arbeidsgiverne skal drøfte bruken av deltid med de tillitsvalgte jevnlig. - Vi foreslår også at de ansatte skal få mer innflytelse over egen arbeidssituasjon. (Foto: Per Flakstad, Fagbladet)

Regjeringen vil gi deltidsansatte lovfestet rett på en stillingsprosent som tilsvarer det de faktisk jobber.

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) sender ut på høring det hun lanserer som et «krafttak mot ufrivillig deltid», skriver Dagsavisen.

Mindre enn én av fire omsorgsarbeidere i norske kommuner har full jobb. De fleste er deltidsansatte etter eget ønske, men ufrivillig deltid er likevel et problem i arbeidslivet.

– De nyutdannede sykepleierne ønsker i større grad heltid enn de voksne sykepleierne. Vi må lage nye regler som passer en ny generasjon jenter, mener arbeidsministeren.

Huitfeldt foreslår tre tiltak:

  • Sjefene skal drøfte bruken av deltid med tillitsvalgte jevnlig.
  • Deltidsansatte får lovbestemt rett på en utvidet stillingsprosent som matcher deres reelle arbeidstid. Dette gjelder ansatte som har jobbet mer enn det som står i kontrakten deres siste året.
  • Deltidsansatte skal få fortrinnsrett på 100-prosentstillinger.

Les hele saken i Dagsavisen

Kjellfrid Blakstad, medlem av arbeidsutvalget i Fagforbundet og politisk ansvarlig for helse- og sosialseksjonen, mener det er veldig positivt at statsråden ønsker å lovfeste retten til utvidet stillingsprosent.

– At du får rett til den stillingsprosenten du faktisk jobber er kjempepositivt. I Trondheim gjør de dette allerede. Og det står i programmet til SV. Jo flere krefter som kommer med konkrete tiltak, jo bedre er det, sier Blakstad.

En god begynnelse

Hun synes også det er flott tiltak at de tillitsvalgtes innflytelse styrkes ytterligere. 

– Det er gledelig at de tillitsvalgte blir tatt mere med og får større innflytesle. At arbeidsgiverne skal drøfte bruken av deltid med de tillitsvalgte ligger i tariffavtalen, men det kan forsterkes og skje hyppigere enn i dag. Dette er en god begynnelse, sier Blakstad.

Regjeringen har satt av til sammen 75 mill. kroner til deltidsprosjekter i en rekke kommuner. Høyre har på sin side droppet denne bevilgningen i sitt alternative budsjett.