Får forskudd på feriepenger i desember - Fagforbundet

Får forskudd på feriepenger i desember

De ansatte i Oslo Vei får utbetalt forskudd på feriepenger i desember. Det fikk de ansatte vite på et allmøte onsdag. Det er NAVs lønnsgarantiordning som sikrer at de ansatte får forskuddet.