Tidenes verste privatisering - Fagforbundet

Tidenes verste privatisering

demonstrasjon
Godt oppmøte

Massiv privatisering er resultatet av budsjettforliket mellom byrådet og FrP. Fagforbundet Oslo demonstrerer utenfor Oslo Rådhus onsdag 5. desember klokka 14.30

Oslo kommune skal selge ti barnehager til private neste år. Det går frem av forliket til oslobudsjett mellom byrådspartiene og Fremskrittspartiet. Samtidig skal ytterligere sju offentlige barnehager konkurranseutsettes de neste to årene. Forutsetningen er at det finnes aktuelle kjøpere.

I tillegg skal Unibuss privatiseres, 02180 og en rekke andre virksomheter vurderes konkurranseutsatt, og sykehjemsbygningene skal selges til private. Kommunen skal også la private bygge nye institusjoner og leie dem, i stedet for å eie byggene selv. Eiendomssalget skal økes med ytterligere 120 millioner neste år.

Forliket varsler også en sak om pensjonsordningen til de kommunalt ansatte i 2013.

 

Politisk streik og markering

Fagforbundet Oslo mener dette budsjettet er det verste noe borgerlig byråd har levert og har tatt ut alle våre medlemmer i de kommunale barnehagene i streik. Møt opp og hvis din motstand mpt  høyresidas salg av Oslo.

Mer om demonstrasjonen finner du her

Budsjettforlik og forslag til verbalvedtak ligger i lenkene til høyre

Dokumenter