«Gått ut på dato», Ødegaard? - Fagforbundet

«Gått ut på dato», Ødegaard?

Roger Dehlin
Nestleder i Fagforbundet Oslo

Fagforbundet Oslo er bekymret for Oslo kommunes barnehagepolitikk. I en replikk i Dagbladet 22. november konfronterer nestleder Roger Dehlin, byråd Torger Ødegaard på hans manglende vilje til å sikre god nok bemanning i barnehagene.

BARNEHAGE: Oslos kunnskapsbyråd Torger Ødegaard skriver i Dagbladet at bemanningsavtalen fra 1987 har gått ut på dato, at den ikke passer like godt i 2012. Han unnlater å nevne at Fagforbundet Oslo allerede i 2005 ønsket å diskutere avtalen slik at den bedre kunne tilpasses de enkelte barnehagers behov og den utvikling barnehagesektoren har hatt siden 1987.

VIDERE UNNLATER Ødegaard å nevne at Øie-utvalgets forslag til ny barnehagelov i NOU Til barnas beste, foreslår den samme grunnbemanningen som avtalen han mener er gått ut på dato. Det synes ikke som Ødegaard vil høre på faglige vurderinger heller, når førsteamanuensis Anne Greve ved Høyskolen i Oslo og Akershus sier til TV2 at antall voksne for hvert barn er helt avgjørende for kvaliteten i barnehagene.

Ødegaard hevder å være opptatt av kvaliteten i oslobarnehagen. Dette viser ikke Ødegaard nevneverdig når byrådet bestiller en utredning for mulig salg av barnehager og spesifikt ber revisjonsfirmaet Pricewaterhouse- Coopers (PwC) om ikke å vurdere kvaliteten og innholdet i barnehagen i utredningen.

FAGFORBUNDET OSLO er bekymret for at den framtidige barnehagepolitikken til Oslo Kommune kan komme til å true kvaliteten og innholdet i barnehagen dersom en eventuell oppfølging av rapportens konklusjoner gjennomføres. Vi mener at Oslo kommunes barnehagepolitikk må basere seg på flere kriterier enn kun økonomiske hensyn og et ønske om en mest mulig kostnadseffektiv drift av barnehagen.