Nei til kutt i Oslo-budsjettet - Fagforbundet

Nei til kutt i Oslo-budsjettet

demonstrasjon
Godt oppmøte

5. desember kl 14:30 er Fagforbundet Oslo med på demonstrasjon mot Oslobudsjettet i Borggården foran Rådhuset. De ansatte i kommunale barnehager tas ut i politisk demonstrasjonsstreik.

Hovedparolen er Nei til salg av Oslo.

Byrådet, bestående av Høyre, Venstre og KrF med støtte fra FrP, fortsetter med budsjettkutt, konkurranseutsetting og privatisering av Oslo.

Dette rammer barnehage og skole 
Vi sier  nei til kutt, barna våre er framtida. Kutt på skole- og barnehagebudsjettene gir dårligere kvalitet og sikkerhet for barn, foreldre, fagforeninger og samfunnet. Trangere budsjetter gir dårligere bemanning, færre barnehagestyrere og færre vikarer. Det utredes også å selge barnehager, og stadig mer av våre barns oppvekst overlates til kommersielle selskaper.

Vi vil bevare grunnbemanningsavtalen, ha en styrer per barnehage, ansette flere lærlinger, bruke vikarer ved sykefravær og stoppe privatiseringa.

Gode tjenester for alle – ingen privatisering

Byrådet vil selge stadig mer av byen vår, samt drive skoler, sykehjem og barnehager som offentlig- privatsamarbeid (OPS) Vi vil ha tjenester i offentlig regi eller drevet av ideelle organisasjoner

Sats på trikk og T-bane

Flere og flere bruker kollektivtrafikk i Oslo. Samtidig øker vedlikeholdsetterslepet, og byrådets organisering med et titalls kollektivselskaper i Oslo-området er lite effektiv og beslutningsdyktig.

Byrådet vil vurdere å sette hele eller deler av den skinne-gående kollektivtrafikken i Oslo ut på anbud. • Vi vil satse på kollektivtrafikken for å bygge et bedre buss-, trikk- og t-banetilbud. Kollektivtrafikken skal bringe folk og ikke profitt – glem konkurranseutsetting!

Faste ansettelser på heltid – nei til sosial dumping

Konkurranseutsetting og privatisering gir økt bruk av midlertidige ansettelser, deltid og innleie av arbeidskraft. Dette gir usikkerhet for ansatte, sosial dumping og økt innslag av useriøse virksomheter. Adecco-skandalen ved Ammerudlunden sykehjem er bevis godt nok. Vi vil ha et byråd som satser på gode offentlige tjenester, på flere hele og faste stillinger, og som bygger et seriøst arbeidsliv.

Ta med kolleger, venner, og familie!

Det blir appeller ved bydelsleder i Gamle Oslo, Fagforbundet, Sykepleierforbundet, Utdanningsforbundet og foreldrerepresentant fra barnehagene.

Les hele demonstrasjonsgrunnlaget og mer om arrangørene i løpeseddelen som ligger vedlagt til høyre.

Dokumenter