Sykehjemsoppgjøret i Rikslønnsnemnda i desember - Fagforbundet

Sykehjemsoppgjøret i Rikslønnsnemnda i desember

Fagforbundet har fått melding om at Rikslønnsnemnda behandler Pleie- og omsorgsoverenskomsten den 6. og 7. desember 2012.

Brudd i meklinga mellom Fagforbundet og NHO Service førte til streik tidligere i høst. 

Ansatte ved private, kommersielle sykehjem i Oslo, Akershus og Hordaland streika i fire uker fra 22. august. Hovedgrunnen var at Fagforbundet ikke fikk gjennomslag for lønns- og pensjonskrava sine.

Streiken vart stoppa av  regjeringa med tvungen lønnsnemnd 19. september. Rikslønnsnemnda kommer sammen 6. og 7. desember for å avsi sin dom.

Lik pensjon for likt arbeid

 Hele forbundet i streik

Stort flertall støtter sykehjemsstreiken