Dyreklinikkene blir nordiske storselskaper - Fagforbundet

Dyreklinikkene blir nordiske storselskaper

Jan Edvard Monsrud
Leder i Seksjon Samferdsel og teknisk (Foto: Fagforbundet Oslo)

I løpet av ett år har en rekke oppkjøp av dyreklinikker gjort at to store nordiske aktører er etablert; Djursjukhusgruppen og Evidensia. Seksjonsleder Jan-Edvard Monsrud frykter hvilke konsekvenser dette vil gi for lønns- og arbeidsvilkår

- Det er et satsingsområde for Fagforbundet Oslo å organisere dyrepleiere og ansatte på dyrehospital og dyreklinikker. Dette er en bransje i sterk vekst, med mange dedikerte godt utdanna ansatte som brenner for jobben sin. Samtidig er det en bransje hvor mye fortsatt må på plass i forhold til lønns- og arbeidsvilkår.  Fagforbundets erfaring med de store nordiske kommersielle selskapene er at de presser  lønns- og  arbeidsvilkår maksimalt. Vi har Adecco-skansalene friskt i minne

Samtidig gir etableringen av større selskaper bedre muligheter for at en større andel av de ansatte i bransjen får tariffavtale, men da er det viktig at de organiserer seg. Det er et mål for Fagforbundet å få på plass gode lønns – og arbeidsvilkår i denne sektoren

Les om rotteracet om dyreklinikkene i Dagens Næringsliv