Fagforbundets gruppeforsikring blir bedre fra 1. januar 2013! - Fagforbundet

Fagforbundets gruppeforsikring blir bedre fra 1. januar 2013!

Forbundsstyret har vedtatt et nytt, forbedret tilbud om gruppeforsikring til medlemmene. Medlemmer som tidligere har reservert seg mot ordningen får en ny mulighet til å vurdere innholdet i den nye forsikringspakken i november.

I og med at innholdet er blitt bedre på flere punkter, skal de som tidligere har reservert seg også få mulighet til å takke ja til forsikringen uten helseerklæring, men det blir ingen tvang. De som fortsatt ikke ønsker denne forsikringen, kan bare se bort fra hele henvendelsen, så skjer det ingen ting, sier Elin Veimo, hovedkasserer i Fagforbundet.

Forsikringen har tre elementer:

-                     Uføreforsikring

-                     Dødsfallsforsikring

-                     Ulykkesforsikring for hele familien

Fagforbundets gruppeforsikring er en av fordelene du kan få som medlem av Fagforbundet. Den er tilpasset våre medlemmer. Forsikringen er et sikkerhetsnett i tillegg til ordninger du har gjennom arbeidsforhold og tariffavtaler.

Vi har forhandlet fram flere forbedringer i forsikringen fra 1. januar 2013. De viktigste endringene er blant annet:

-                     Høyere uføreerstatning

-                     Forskudd på uføreerstatningen starter etter et års sykemelding

-                     Utvidet betalingsfritak

-                     Ulykkesforsikringen gjelder kun i fritiden, men dekker flere skader

Prisen er kun 295 kroner per måned i 2013.

 

Mer informasjon får dere i vedleggene til høyre, og hvis dere klikker på lenka under og skriver gruppe i feltet som heter søk i spørsmål og svar. 

http://www.fagforbundet.no/sporsmal-og-svar/

 

 

Dokumenter