To nye sykehjem konkurranseutsettes - Fagforbundet

To nye sykehjem konkurranseutsettes

Sykehjemsetaten anbefaler konkurranseutsetting av Tåsenhjemmet og Rødtvet sykehjem. Anbefalingen skal nå oversendes byråd for eldre Aud Kvalbein som tar endelig beslutning.

Som tidligere varslet konkurranseutsettes nå nye sykehjem i Oslo. Fagforbundet Oslo går sterkt i mot dette, men vet at det er ønsket politikk fra Venstre, KrF og Høyre. Vi etterlyser en gjennomgang av i hvilken grad denne politikken virker, byrådet hevder konkurranseutsetting fremmer kvalitet og , men vi kan ikke se spor av dette, hverken i form av bedre bemanning, bedre tilbud, utveksling av erfaringer eller andre må man setter for kvalitet. Vi ser heller ikke at Oslo kommune har et godt nok apparat for å følge opp om de får den kvaliteten de hevder å ha.

-Vi vil gjøre vårt ytterste for å ivareta våre medlemmer ved de berørte sykehjemmene. De har en usikker situasjon, hvor de ikke vet hvem som skal bli sykehjemmets nye arbeidsgiver. Samtidig vet vi at konkurranseutsetting utløser tariffhopping. Våre medlemmer har stort sett bare opplevd dårligere lønns- og arbeidsvilkår som følge av konkurranseutsetting.

Les pressemelding fra Fagforbundet Sykehjemsetatens fagforening:

KONKURRANSEUTSETTING AV YTTERLIGERE 2 SYKEHJEM!

Sykehjemsetaten anbefaler konkurranseutsetting av Tåsenhjemmet og Rødtvet sykehjem!
Anbefalingen skal nå oversendes byråd for eldre Aud Kvalbein som tar endelig beslutning.

Fra før har byrådet besluttet konkurranseutsetting av Uranienborghjemmet og Manglerud/ Rustad.

Det er nå helt klart og tydelig at byrådskameratene H, KRF og V med støtte av FRP bygger ned den offentlige eldreomsorgen!

I budsjettforslaget til byrådet for 2013 legges det opp til konkurranseutsetting av ett sykehjem til i 2013 og ytterligere ett i 2014. Det betyr totalt 6 nye kommunale sykehjem konkurranseutsatt på 3 år.

Konsekvensene av dette vil være store. I 2015 vil det kunne være fler ikke-kommunale enn kommunale sykehjem i Oslo! Kommunen mister viktig og verdifull kompetanse, og det vil være et økt behov for kontraktsoppfølginger og kontraktsreguleringer.

Morgendagens og fremtidens utfordringer i eldreomsorgen løses ikke ved å la andre overta sykehjemsdriften, det gir hverken flere sykehjemsplasser, økt bemanning, økt rekruttering eller økt kvalitet!

Med denne typen løsninger løper byrådet fra sitt eget ansvar! Det er nemlig byrådet som ikke bevilger nok penger til eldreomsorgen, og det er deres ansvar at det ikke finnes nok sykehjemsplasser, god nok bemanning eller konkrete rekrutteringsplaner.

Fagforbundet Sykehjemsetatens fagforening reagerer på byrådets signal til sine egne ansatte om at vi har ikke brukt for deg, vi overfører deg til en annen arbeidsgiver. Byråd Kvalbein bør ha en vond smak i munnen!