Heder til både tillitsvalgte og medlemmer - Fagforbundet

Heder til både tillitsvalgte og medlemmer

Sathi Sivarajah og Anne Lise Swiboda
Leder Sathi Sivarajah delte ut koffert til Anne Lise på årets medlemsfest. Hun har jobbet i Oslo Kommune siden 1971, og er nå ferdig utdannet førskolelærer.

Fagforeningsleder Sathi Sivarajah og kasserer Elin Vinje mottok Gullnålen for å ha vært sammenhengende tillitsvalgte i over 20 år. Samtidig gjorde fagforeningen også stas på sine ABF-studenter.

Fagforbundet Bjerke avholdt medlemsfest fredag 31. august hvor ca 60 medlemmer var tilstede. Foreninga brukte festen til både og gjøre stas på tillitsvalgte for lang og tro tjeneste, men også medlemmer som har tatt videreutdanning i barnehagene.

Fagforbundet Bjerke avd. 644 har 10 barnehageassistenter som i 2011/2012 har tatt ABF- studier. (arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning).For å vise at de setter pris på videreutdanning, har alle studentene fått hver sin koffert.

Gullnål til Sathi Sivarah og Elin Vinje

Fagforeningsleder Sathi Sivarajah og kasserer Elin Vinje mottok Gullnålen for å ha vært sammenhengende tillitsvalgte i over 20 år.

Sathi startet som PTV på Økern alders og sykehjem i 1991 og ble styremedlem i Fagforbundet Bjerke (da Norsk kommuneforbund) fra 1992. Ble nestleder i 1998 og har vært leder siden 2001. Han er medlem av fylkesstyret i Fagforbundet Oslo.

Elin startet som PTV på Økern sentralkjøkken fra 1990 – 2001, ble styremedlem i Fagforbundet Bjerke (da Norsk kommuneforbund) i 1990 og ble kasserer fra 1991 og til dags dato. Har vært hovedtillitsvalgt for Fagforbundet Oslo siden 2002.

Utmerkelsen ble overrakt av Organisasjonssekretær i Fagforbundet Oslo, Ann-Cathrin Zalachas som tidligere var nestleder i Fagforbundet Bjerke.