Forum for Ungdomstillitsvalgte - Fagforbundet

Forum for Ungdomstillitsvalgte

ungdforumokt12

Fredag 12.oktober ble det holdt forum for Ungdomstillitsvalgte i Fagforbundet Oslo. Innleder for dagen var Gerd Liv Valla og temaet var likestilling. 22 engasjerte tillitsvalgte møtte opp.

Ordet likestilling faller naturlig for de fleste når det kommer til likestilling mellom menn og kvinner.  Denne dagen brukte vi til historie, og kampen som er ført for likestilling de siste 120 årene: Gerd Liv Valla satte i tillegg fokus på at likestilling er  blitt mer en bare en kamp mellom kjønn. Det er viktig at vi ikke glemmer etnisitet, funksjonshemninger og legning i denne kampen fremover også.

Over femti år siden Norge sa vi skulle ha likelønn

Diskusjonene satt løst og takhøyden for spørsmål var høy. ”Livlig og engasjerende gjeng” var tilbake meldingene fra Gerd Liv Valla. En av de store diskusjonene startet da det ble snakket om likelønnskomiteen som ble satt i 1949. Fokuset deres var Arbeid av lik verdi

Likelønnskomiteen 1949-1958 anbefalte dette:

     Kjønnsdelte arbeidsmarked: bestemmelse om kun LIKT eller SAMME arbeid ville bety lite. Kvinner og menn hadde og har i stor grad forskjellig arbeid i Norge.  Nå skal både samme, likt og arbeid av lik verdi lønnes likt, dvs den skal fastsettes på samme måte for kvinner og menn uavhengig av kjønn.

Merk: NAF`s rep. (NHO) i komiteen uenig: Kvinner og menn bør fortsatt ha forskjellig lønn for samme arbeid pga ”minusfaktorer som hefter ved den kvinnelige arbeidskraft”

Hvorfor har vi fortsatt et klart todelt omsorgssamfunn? Fortsatt virker det naturlig at det er mor som skal ha største del av foreldrepermisjon, eller ha omsorgen for syke i nær relasjon i familie? Er dette genetisk eller har vi rett og slett ikke kommet lenger i likestillingsdebatten?

Er smusstillegg bare for de typiske mannsyrkene som henter nedpakket smitteutstyr som er forseglet eller er det noe som de som faktisk står i stor fare for å bli smittet av de store farlige smittekildene og pakker ned det smittefarlige utstyret på sykehus også burde få? Dette var blant annet to diskusjoner som kom opp!

Kampen fortsetter

At vi fortsatt må kjempe for anerkjennelse for arbeid som er ”typiske” kvinne yrker viser at vi fortsatt har en lang vei å gå for å nå ett godt likestilt samfunn. Lønnskampen for omsorgsyrkene har pågått så lenge man kan huske:

Syerske i Socialdemokratene i 1901: ” Er da nogen mening i at vi kvinder bare skal betales halvparten eller endog bare tredjeparten av det menn får for nøjaktig samme arbeid?”

Etter denne dagen ser vi at vil fortsatt må kjempe videre og sette ”Lik lønn for likt arbeid” høyt.

Mange nye ansikter

Det er like spennende og inspirerende å se nye og ”gamle” ansikter som er engasjerte på disse samlingene. Flere og flere kommer på banen og tar ordet i diskusjoner. Det er godt å se vi har unge tillitsvalgte som er ”over middels” engasjert.