Møte med medlemmer i bydelenes Eldreråd - Fagforbundet

Møte med medlemmer i bydelenes Eldreråd

Fagforbundet Oslos pensjonistutvalg inviterte medlemmer som sitter i bydelenes eldreråd til møte for å utveksle erfaringer og styrke samarbeid

I hver bydel i Oslo kommune er det valgt Eldreråd. De har som oppgave å gi råd til Bydelsutvalgene på saker de mener er viktig å gi råd på. Fokuset er som navnet tilsier råd ut ifra eldres ståsted.

Eldrerådene er valgt for perioden 2011-2015.

Fagforbundet Oslo har kartlagt om det i disse Eldrerådene sitter noen som også er medlemmer i Fagforbundet, og vi fant flere som er det. For å styrke samarbeidet og dra veksel på kunnskapen og viljen til å bidra til samfunnsutviklingen, ønsket Pensjonistutvalget i Fagforbundet Oslo å invitere til et møte.

Møtet er nå avholdt, med stort hell. Vi møtte Eldrerådsmedlemmer som har et langt yrkesliv bak seg, og som fremdeles har et stort ønsker om å være aktive.

Pensjonistutvalget ser fram til å fortsette samarbeidet. Utvalget ønsker også å styrke aktiviteten lokalt, ved å bidra til at medlemmer aktivt bruker muligheten til å delta på åpen halvtime som er foran hvert møte i Eldrerådene.