Fagforbundet Oslo krever at GS4 trekker seg ut av okkupert Palestina - Fagforbundet

Fagforbundet Oslo krever at GS4 trekker seg ut av okkupert Palestina

G4S er et verdensomspennende konsern som blant annet leverer sikkerhetstjenester, også her i Norge. Fagforbundet Oslo krever at de avslutter sine aktiviteter knyttet til okkupasjonen av Palestina.

Fagforbundet Oslo støtter oppropet om at G4s trekke sine aktiviteter ut av de okkuperte områdene.

Det danske researchsenteret Danwatch har avdekket at G4S, på tross av at de har sagt at de vil stoppe aktiviteten i Israel, fremdeles er involvert i leveranser til den israelske okkupasjonsindustrien. De har leveranser til det israelske militæret, fengsler og ulovlige bosetninger. I fengslene blir palestinere fra Vestbredden fengslet, i strid med Genèvekonvensjonen. Det hevdesat det foregår tortur og fengsling av barn.

G4S leverer i tillegg sikkerhet- og alarmtjenester til banker og supermarkeder i de ulovlige israelske bosetningene.

Les mer om saken i vedlagte uttalelse fra Palestinakomiteen og KFUM/KFUK.

Dokumenter