Sykehjemsansatte fikk massiv støtte - Fagforbundet

Sykehjemsansatte fikk massiv støtte

De ansatte i de kommersielle sykehjemmene får massiv støtte for kravene sine i en fersk meningsmåling som Sentio har gjort for Fagforbundet.

Meningsmålingen ble tatt opp i perioden 2. – 8. oktober. I alt tusen personer fikk spørsmålet: De ansatte i de kommersielle sykehjemmene har nylig avsluttet en fire uker lang streik. De ansattes krav var lønn og pensjon på samme nivå som resten av dem som jobber på sykehjem i Norge. I hvilken grad støtter du kravet? 

Hele 74 prosent svarte at de støttet kravet i stor grad (52%) eller i noen grad (22%) mens bare 9% svarte i liten grad (4%) og i svært liten grad (5%). Bare 5% hadde ingen mening,

- Jeg mener dette viser at vi nådde ut med kravet vårt og at det ble oppfattet som rimelig og rettferdig. Jeg syns også at det er bra at NHO Service sine forsøk på å framstille dette som en politisk svertekampanje av dem, falt fullstendig til jorda. De streikene kjempet en kamp for lønn og pensjon, og det har de brede lag av folket fått med seg. Det er bra, sier Jan Helge Guldbrandsen i arbeidsutvalget i Fagforbundet.

Han legger til at det nok ikke er siste gang at medlemmer i Fagforbundet må kjempe for tilsvarende krav. Vi kommer til å se angrep på pensjonsordningene våre flere ganger i årene som kommer, tror han. Derfor var kampen for likebehandling som de ansatte på de kommersielle sykehjemmene kjempet, viktig langt utenfor eget tariffområde.

 

- Vi risikerer å åpne for omfattende tariffhopping dersom virksomhetene kan spare store penger på å skifte arbeidsgiverorganisasjon. Da er vi i hardt vær. Derfor må vi stå hardt på kravet om lik lønn og lik pensjon for ansatte som utfører likeverdig arbeid, sier Jan Helge Gulbrandsen.