Kommunikasjon som våpen og konflikthåndteringsverktøy - Fagforbundet

Kommunikasjon som våpen og konflikthåndteringsverktøy

Seksjon samferdsel og teknisk inviterer til kurs torsdag 6. desember

Målgruppe: Er vektere, trafikkbetjenter, kontrollører, sjåfører, portører, badeansatte, resepsjon, sosialkontor alle "offentlige tjenestemenn" som kan bli utsatt for vold og trusler på arbeidsplassen.        

Tid:  Torsdag 6 desember 2012 kl. 09.00 - 15.30

Sted: Kursrommet Fagforbundet Oslo - Apotekergata 8.

Innhold: Kurset tar blant annet for seg " komunikkasjon som våpen og konflikthåndteringsverktøy" , samt lover og forskrifter. Betyr det noe å være offentlig tjenestemann?HMS

Forelesere: Maren Eline Kleiven fra Politihøgskolen

Kurset er gratis for medlemmer av Fagforbundet Oslo. Husk påmelding til egen fagforening!! Din Fagforening sender videre til Fagforbundet Oslo.

Påmeldingsfrist til Fagforbundet Oslo, Onsdag 21 november

Bruk: fylke_oslo@fagforbundet.no

Deltakere på kurset vil bli tilskrevet å få tilsendt permisjonssøknad som leveres arbeidsgiver.