Forslag til ny fagforeningstruktur ble vedtatt - Fagforbundet

Forslag til ny fagforeningstruktur ble vedtatt

Representantskapsmøte i Fagforbundet Oslo vedtok 10. oktober en ny fagforeningsstruktur med klart flertall.

Leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden, var glad for både vedtaket, og den ryddige debatten representantskapet hadde:  - Vedtaket sikrer robuste fagforeninger for framtida, og vil bidra til å styrke det yrkesfaglige og yrkespolitiske arbeidet. Det vil også bidra til å sikre at alle våre medlemmer uansett arbeidsgiver får et likeverdig tilbud.

Et nesten fullsatt representantskap møttes på Radisson SAS-hotellet, for å behandle forslag til ny fagforeningsstruktur. Det ble en bred og engasjert debatt, hvor mange tillitsvalgte deltok, og debatten belyste både hva som er våre styrker og forbedringspunkter, samt hvilke utfordringer vi har i årene framover. I avstemningen stemte 103 for forslaget, 40 stemte mot og det var 4 avholdende

Arnt Olsen fra Sporveien trakk fram at Fagforbundet Oslo er best på det tariffpolitiske arbeidet, og det fagligpolitiske arbeidet i Oslo, men at vi på andre områder kan styrke oss betydelig, og at forslaget på ny struktur var en riktig vei å gå for å oppnå dette.

Fra en håndfull til 600 arbeidsgivere på 25 år.
I sin innledning la Mari Sanden vekt på om Fagforbundet Oslo er organisert på riktig måte for å møte morgendagens utfordringer. I 1988 hadde vi stort sett en arbeidsgiver å forholde oss til. Nå har vi nesten 600 i Oslo! Det har gitt oss store politiske og organisatoriske utfordringer.

Organisatorisk går utfordringene på å sikre at alle våre medlemmer uansett arbeidsgiver får et like godt tilbud, det går på å styrke oss i private arbeidsgiverområder som i offentlig sektor. Dette ble vektlagt i innlegg fra både ungdommen, rekrutteringsansvarlig og flere tillitsvalgte fra talerstolen. Erfaringene både Fagforbundet i Sporveien og Fagforbundet Sykehjemsetatens fagforening har gjort i forhold til fordelen av store robuste fagforeninger ble vektlagt i flere innlegg.  Større tillitsvalgtmiljøer gjør det enklere å nyttiggjøre vår kompetanse og kraft.

Politisk må vi styrke oss for å stå imot privatiseringsbølgen og for i større grad påvirke yrkesfaglig og yrkespolitisk. Omtanke er en av våre tre grunnleggende verdier, sa Mari Sanden i sin innledning og er også vårt utgangspunkt for at vi engasjerer oss politisk i kvaliteten på tjenesten vi tilbyr på våre arbeidsplasser. Det systematiske yrkespolitiske arbeidet vårt i barnehage- og sykehjemssektoren har vist viktigheten av at vi organiserer sterke fagmiljøer i Fagforbundet Oslo. Det gjør oss bedre rustet til å stå i mot høyrekreftene. De motsatte erfaringene har flere av våre fagforeninger som fikk arbeidsplassen konkurranseutsatt på slutten av nittitallet fått kjenne på kroppen, både Oslo Kino, Miljøtransport og Oslo vei, ble trukket fram i debatten.

I tillegg understreket Mari Sanden at vi møter det mest privatiseringsivrige byrådet noensinne. Det vedtatte forslaget er svaret på hvordan skal vi best vil være en motkraft for å kjempe mot den politiske utviklingen høyresida står for.

Landet på kun ett forslag
En del av debatten dreide seg om prosessen, og organisasjonens delaktighet. Prosessen fram til vedtaket har pågått i halvannet år, og involvert fagforeningene hele veien. Prosjektgruppa endte med å anbefale kun ett forslag den kunne stille seg bak, og la derfor ikke fram et alternativt forslag som mandatet opprinnelig tilsa. Dette sammen med at opprettelsen av nye fagforeninger vil gjøre at medlemmer automatisk blir flyttet i ny fagforening bekymret flere i debatten. Det er imidlertid ikke noe nytt.

Medlemskap i Fagforbundet knyttes til den fagforeningen arbeidsplassen tilhører. Det har alltid vært vedtektene og fagforeningsstrukturen lagt av representantskapet og forbundsstyret som har avgjort det. Derimot er det medlemmene som former hvordan sin fagforening og klubb innretter seg innenfor vedtektenes rammer. Det er ikke representantskapets anliggende.

Det ble ikke fremmet forslag om å endre strukturen i foreslåtte fagforeninger.

Fortsatt en lang vei å gå
Veien fra 56 til 15 fagforeninger som er representantskapets vedtak, skal gjennomføres de to neste årene. Mari Sanden understreket at selv de fagforeninger som fortsetter som i dag vil bli påvirket av en ny struktur.

Utfordringer rundt identitet
Prosessen har vist hvor sterke vi er som kan ta denne diskusjonen på hva som tjener våre medlemmer best på den ryddige måten vi har gjort det. Det er en tøff diskusjon, vi har alle et forhold til den fagforeningen vi har vårt medlemskap i Fagforbundet i. Vi kan mislike at den forsvinner, men vi kan ikke la det være styrende for å vurdere hvordan vi best møter de politiske og organisatoriske utfordringer vi nå står overfor. Dette er viktigere enn at fagforeningen din kan få et nytt navn og bestå av flere medlemmer enn i dag. Våre medlemmer skal føle seg trygge på at vi fortsatt skal kjempe for å ivareta deres interesser i arbeidslivet med minst like stor kraft som i dag! Nærheten til tillitsvalgte skal være minst like god som i dag, målet er at den skal bli bedre for flere.

Vi går videre sammen
Møtet ble avsluttet med sang etter at leder Mari Sanden takket representantskapet for et godt vedtak og en god debatt: -Jeg er utrolig stolt, både over  prosess, debatt og vedtak. Hun understreket at hun var trygg på at det var et riktig og klokt vedtak: Vår styrke også er at når vedtaket er fattet, er det viktig at vi går videre samlet.

 Slik blir ny struktur (Ligger også som pdf i vedlegget til høyre):

 

 

 

Dokumenter