Innføring i INSTA 800, et verktøy for kvalitet på renhold. - Fagforbundet

Innføring i INSTA 800, et verktøy for kvalitet på renhold.

Seksjon Samferdsel og teknisk i Fagforbundet Oslo inviterer til kurs for renholdere, renholdsledere, tillitsvalgte i INSTA 800

Innhold: Kurset skal gi kunnskap om

-      NS INSTA 800 nordisk standard rengjøringskvalitet

-      NS INSTA 800 er et verktøy for kvalitet

-      Hvordan utføre et godt renhold

-      Viktig verktøy i anbudsprosesser

Dette er et todagers kurs hvor det må møtes begge dagene for å få utdelt kursbevis.

Tid: Fredag 26. oktober 2012, Kl. 0900 - 1500 og fredag  9. november 2012, Kl. 0900 - 1500
Sted: Apotekergata 8. 1. Etg. kursrommet.

Forelesere:     Eva Iren Slemmen og Gørild B. Mehmeti fra styret i Seksjon samferdsel og teknisk

Kurset er gratis for medlemmer av Fagforbundet Oslo.

HUSK PÅMELDING TIL EGEN FAGFORENING!!

Din Fagforening sender videre til Fagforbundet Oslo. Påmeldingsfrist til Fagforbundet Oslo innen onsdag 15 oktober kl. 1500.

Deltakere på kurset vil få tilsendt permisjonsøknad som leveres  arbeidsgiver.  Hvis det er stor søknad til kurset, vil de som ikke kommer med på kurset også  bli tilskrevet.