- Framtidsretta forslag om ny organisering - Fagforbundet

- Framtidsretta forslag om ny organisering

Mari Sanden i dialog med de streikende i NHO Service (Foto: Fagforbundet Oslo)

Fagforbundet Oslos representantskap skal behandle framtidig organisering av fagforeningene den 10. oktober. I forslaget som er lagt fram foreslås det mer robuste og faglig orienterte fagforeninger. Når det gjelder endelig beslutning om nedleggelse og eventuell sammenslåing av fagforeninger, er det medlemmene i de respektive fagforeninger som behandler dette i sine årsmøter før hele saken sendes til forbundsstyret.

 - Målet med prosjektet er å sette medlemmene i sentrum. Fagforeningene er det viktigste leddet i organisasjonen. Det er derfor helt avgjørende at de drives slik at medlemmene blir ivaretatt best mulig gjennom en styrking av det yrkesfaglige arbeidet, det samfunnsmessige arbeidet og arbeidet opp mot arbeidsgiver. Dette er et framtidsretta forslag om ny organisering. Vi er den største arbeidstakerorganisasjonen i Oslo, og det stilles naturlig nok høye krav til Fagforbundet. Organisasjonen er verktøyet for å nå målene våre, og vi satte i gang denne prosessen for å ruste oss til å møte framtidas utfordringer, sier fylkesleder Mari Sanden.

I forslaget som legges fram for representantskapet foreslås en ny fagforeningsstruktur med større og faglig orienterte fagforeninger. – Medlemmene etterspør yrkesfaglige tilbud, og mener Fagforbundet bør bidra mer til utvikling av gode tjenester. Vi har utført en undersøkelse blant medlemmer som jobber i barnehager som viser at over 90 % av disse er enige i dette. I tillegg ser vi at det er utfordrende for de mindre fagforeningene å få gjort alle oppgavene i en travel hverdag med lite frikjøpt tid. Det er nødvendig å sette fagforeningene i stand til å jobbe bedre med utvikling av yrkene og påvirke utviklingen av den faglige kvaliteten på tjenestene vi jobber innenfor, uttaler Sanden.

Fagforeningsstrukturen i Oslo er i hovedsak uforandret siden 1988 da bydelsreformen i Oslo kommune ble gjennomført. Sanden mener at arbeidslivet har endret seg mye siden den gang, og understreker at fagforeningene må henge med. – Tidligere hadde vi stort sett bare en arbeidsgiver å forholde oss til, som var Oslo kommune. Nå har vi medlemmer som er ansatt hos nesten 600 arbeidsgivere. Det er viktig for oss at medlemmene hos alle disse arbeidsgiverne skal ha et godt tilbud fra Fagforbundet, og at vi skal ha tillitsvalgte på alle avtaleområder, forteller hun.

En av årsakene til at antallet arbeidsgivere har økt er konkurranseutsetting og privatisering av tjenester, noe Fagforbundet er sterkt kritiske til. – Vi har et byråd i Oslo som ønsker å konkurranseutsette de fleste tjenester. Det fører til dårligere lønns-, arbeids- og pensjonsbetingelser for de ansatte. Streiken på NHO-sykehjemmene i høst var nødvendig fordi vi ikke kan akseptere at det skal være et A-lag og et B-lag blant sykehjemsansatte. Med større og sterkere fagforeninger kan vi utnytte den politiske styrken som ligger i at vi er en stor organisasjon bedre. Fagforbundet vil få økt styrke til å kjempe for medlemmenes interesser, hevder Sanden.