Fagforbundet Oslo varsler sympatistreik i Oslo kommune - Fagforbundet

Fagforbundet Oslo varsler sympatistreik i Oslo kommune

Fagforbundet varslet i dag Oslo kommune om sympatistreik i kommunen og dens virksomheter i forbindelse med den pågående konflikten med NHO Service om Pleie- og omsorgsoverenskomsten.

Sympatistreik kan innebære at medlemmene legger ned arbeidet på ubestemt tid. Vi skal selvsagt ikke sette liv og helse i fare, men innbyggerne vil helt sikkert merke streiken.

Fagforbundet Oslo følger dermed Fagforbundets varsel i KS - Vi beklager sterkt at vi er nødt til å bruke virkemidler som vil ramme mange innbyggere. Når vi likevel velger å ta så hardt i, skyldes det den åpenbare urettferdigheten som ligger i at arbeidstakere som utfører samme jobb i samme bransje, ikke har samme lønns- og pensjonsrettigheter. Det er uakseptabelt, og vi viser nå at hele Fagforbundet står bak de streikende, sa leder i Fagforbundet, Jan Davidsen i forbindelse med varselet.

For Oslo kommune gjelder varselet ca 15 700 arbeidstagere. Sympatistreik kan i følge avtalen med Oslo kommune settes i gang 14 dager etter at varselet er gitt, det vil si fra og med onsdag 19. september for Oslos del

Fagforbundet har varslet sympatistreik for 160 794 medlemmer i 949 virksomheter. Det betyr i praksis alle Fagforbundets medlemmer i kommunesektoren.

Nærmere informasjon om uttaket vil bli varslet på et senere tidspunkt.