Politisk støttemarkering mot sosial dumping fredag 7. september, fra kl. 11.00 til 11.15. - Fagforbundet

Politisk støttemarkering mot sosial dumping fredag 7. september, fra kl. 11.00 til 11.15.

Fagforbundet i KTP A/S gjennomfører fredag 7. Sept. 2012 politisk støttemarkering mot sosial dumping i helsesektoren.

Streiken gjennomføres ved at Trikkens og T- banens vogner i trafikk, kjører fram til nærmeste holdeplass/stasjon, og oppholder seg der i tilnærmet 15 minutter. Tog- og trikkeførere som er i tjeneste og er medlemmer av Fagforbundet tas følgelig ut imarkeringen.

Fagforbundets medlemmer i Unibuss vil således ikke bli tatt ut.

-Vi støtter de streikende i NHO-området på at de skal ha likeverdig pensjon som alle andre som jobber i sykehjem. Selv om det nå er de private sykehjemma som er i streik, er sosial dumping og kutt i pensjon noe som  berører oss alle. Det er på høy tid at fagbevegelsen bruker makta si, sier nestleder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening, Sveinar Bones.