Fagforbundet bekymret for barnehagesituasjonen i Oslo - Fagforbundet

Fagforbundet bekymret for barnehagesituasjonen i Oslo

LO i Oslo var sammen med foreldre fra ”Nei til kutt i barnehagene i bydel Østensjø – foreldreaksjonen”, med å arrangere et møte om situasjonen for barnehagene i Oslo. Fagforbundet var invitert til å si noe om utfordringer for de ansatte og om budsjett situasjonen.Hovedhensikten med møtet skulle også være å bygge nettverk mellom foreldre i barnehager på tvers av bydeler og mellom foreldre og ansatte.

Foreldreaksjonen i bydel Østensjø  er et godt eksempel på at aktivitet nytter. I 2010 vant Foreldreaksjonen, sammen med fagforeninger i bydelen, fram på viktige punkter. Det var demonstrasjoner foran Rådhuset og Fagforbundet og Utdanningsforbundet hadde en 3 timers politisk streik mot budsjettet.

Fagforbundet er alvorlig bekymra for situasjonen rundt omkring i Oslos barnehager. Oslos kommunale barnehager har i mange år vært ”offer” for innsparinger og budsjettkutt. De ansatte har i årevis slitt med få ressurser og mangel på vikarer ved sjukdom.

Vedlikeholdsbudsjettene i Oslo kommunes barnehager var i 2010 på 60 millioner. I 2011 var det på 40 millioner. Vedlikeholdsbudsjettene rundt omkring i barnehagene er snart halvert, bare siden 2010. Dette har ført til at ute lekeplasser og bygninger forfaller. Vikarbudsjetter finnes knapt. Mange steder er barnehager rett og slett underbemannet store deler av året. Dette til tross for at det borgerlige byrådet satser stort på ”Prosjekt Oslobarnehagen”, som i følge høyre byråd Ødegaard skal gjøre Oslos barnehager til landets beste. Byrådet har sagt opp grunnbemanningsavtalen, sagt opp kjøkkenassistentene, og krever at de ansatte skal spare på alt fra tørkepapir til leker til ungene, mens Oslo Kommune gikk 405 millioner i overskudd i 2011. Det er en skam.

 

Randi Færevik

Pilotprosjekt Oslobarnehagen