Støtte til sykehjemsstreiken - Fagforbundet

Støtte til sykehjemsstreiken

De streikende sykehjemsansatte i Fagforbundet får stadig nye støtteerklæringer. En samlet fagbevegelse, og politiske partier og støtte fra beboere og pårørende holder streikeviljen opp.

Denne støtteerklæringa kom fra  kom fra NTL fredag 31. august.

"NTL støtter kravet om 100 prosent likebehandling for alle ansatte innen pleie- og omsorg

Vi kan ikke akseptere at NHO Service rekrutterer medlemmer på billigere tariffavtaler enn andre, såkalt tariffhopping. Forbundsstyret i Norsk Tjenestemannslag støtter de streikende medlemmene i fagforbundet i deres kamp for likebehandling både i forhold kolleger på samme sykehjem og i forhold til ansatte med samme jobb i de andre sykehjemmene. Fagforbundets medlemmer i kommersielle sykehjem streiker for å få de samme pensjonsrettighetene, lønns- og arbeidsvilkårene som ansatte i kommunale og andre private, ideelle sykehjem. Pensjonsvilkårene er heller ikke de samme som for sykepleiere på samme sykehjem.

– Dette er nå de eneste sykehjemmene som ikke har en tariffestet pensjonsordning. Det er alvorlig at NHO bryter prinsippet om like pensjonsordninger på samme bedrift.

Fagforbundets medlemmer som ansatt ved NHO-sykehjemmene har betydelig dårligere lønn og pensjon enn de som jobber i det offentlige og andre private, ideelle sykehjem. Forskjellsbehandlingen rammer lavtlønnet og kvinnedominert gruppe, og tar likelønnsatsingen i feil retning."

Eksempler på forbund  som støtter streiken: NTL,  El&IT, NSF, Ergoterapeutene og LO i Ytre Sogn