Lettvinte påstander om pensjon fra NHO-service - Fagforbundet

Lettvinte påstander om pensjon fra NHO-service

NHO-service har beskyldt Fagforbundet for å bløffe om pensjon i private sykehjem. Sannheten er at vi tok for lite i. Svært mange ansatte i disse sykehjemmene får ikke gå av med pensjon ved 62 år i det hele tatt, de tjener rett og slett for dårlig.

For å kunne ta ut pensjon må man nemlig ha tjent opp en pensjon om minst tilsvarer garantipensjonen i folketrygden, det har ikke de lavest lønte. En hjelpepleier ansatt i de private kommersielle sykehjemmene, som har jobbet 30 år med en snittlønn på kr 350 000,- HAR DERMED IKKE RETT PÅ AFP!  Du må enten ha jobbet i 38 år, eller først ta ut AFP ved 64 år!

Fagforbundet har svært mange medlemmer som ikke har kr 350 000,- i snittlønn i 30/35 år i denne bransjen. En som tjener kr 250 000,- som ufaglært/deltid og i bare 25 år, får ikke AFP før ved 66 år.

Slik er det ikke for sykepleiere. En egen lov sikrer sykepleiere bedre rettigheter, uansett hvor de jobber. En sykepleier med 30 års opptjening, kan slutte med 66 % av lønn ved 62 år uansett hvor vedkommende jobber.

 En hjelpepleier ansatt i det offentlige har en pensjonsordning lik sykepleiernes. Med 30 års opptjening kan hjelpepleieren ta ut pensjon på 66 % fra 62 år. Forskjellen på sykepleiere og øvrige ansatte i de private sykehjemmene stopper ikke der. Mens sykepleierne får opptjening av ekstravakter og merarbeid opp til 100 % stilling gir pensjonsordningen til øvrige ansatte bare opptjening for  fast lønn.

Privat AFP krever at du har vært ansatt i en virksomhet med privat AFP 7 av de 9 siste årene før 62 år. Dvs. Hvis virksomheten du jobber i blir konkurranseutsatt etter at du har fylt 55 år, vil du ikke få rett til privat AFP, uansett hvor høy lønn og lang opptjening du har fordi AFP-reglene ikke gir deg rett til AFP-pensjon.

 

 

Dokumenter