Lik pensjon for likt arbeid - Fagforbundet

Lik pensjon for likt arbeid

Den som har en arbeidsgiver som er organisert i NHO Service, har ikke tariffestet pensjon.

Regnestykker Fagforbundet har utført viser at to personer med tretti års opptjening, samme lønn og samme stillingsprosent, risikerer å få svært ulik pensjon. Den eneste forskjellen er om sykehjemmet der de jobber eies av det offentlige eller av en privat aktør.

Ifølge regnestykket er forskjellen i tjenstepensjon på hele 33.000 per år. Det er helt uavhengig av hvor lenge de har arbeidet og hvor mye de har tjent. Det avgjørende er hvor arbeidsgiver er organisert.

Dessuten kan hjelpepleiere i det offentlige gå av ved 62 års alder, mens man i det private må stå i arbeid til fylte 67 år.

Dette er helt urimelig. Derfor krever Fagforbundet at medlemmene våre i private, kommersielle sykehjem får like vilkår som i kommunale og ideelle sykehjem.

Se hele regnestykket her.

Les artikkelen "Streik i kommersielle sykehjem"

Dokumenter