Godt resultat gir likhet i private barnehager - Fagforbundet

Godt resultat gir likhet i private barnehager

Forhandlingene mellom Fagforbundet og FUS er i havn. Fagforbundets medlemmer i Trygge barnehager får i all hovedsak samme lønnstillegg som medlemmene i PBL-barnehagene.

Klokka 19:30 tirsdag den 21. august kom det til enighet i forhandlingene mellom Fagforbundet og FUS. Resultatet er i all hovedsak identisk med resultatet i PBL-området.

- Vi er godt fornøyd. Resultatet er i tråd med kravene våre, sier seksjonsleder Mette Henriksen Aas, som ledet forhandlingene for Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta.

Viktige deler av resultatet:

Et generelt  tillegg til alle på minimum kroner 10 000.
Tillegget for etter- og videreutdanning er hevet til kroner 8 000 for et halvt års utdanning og 14 000 for utdanning av ett års varighet.
Lørdags- og søndagstillegget er hevet til kroner 50 per time.
Tariffavtalens bestemmelse om heltid er forsterket.
Innleide arbeidstakere skal ha ordnede lønns- og arbeidsvilkår.Fagforbundet har rundt 700 medlemmer på området. Resultatet går nå til uravstemning blant medlemmene.

Mer informasjon om resultatet: Se tariffplakat

Les også: Krever like vilkår i private barnehager

 

Dokumenter